Non-Traded REIT là gì?

Non-Traded REIT là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Non-Traded REIT

Thông tin về Non-Traded REIT

Tên gọi tiếng Anh Non-Traded REIT
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Non-Traded REIT là gì?
  • REITs phi giao dịch không được liệt kê trên các sàn giao dịch công khai và có thể cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ quyền truy cập vào các khoản đầu tư bất động sản không thể tiếp cận với các lợi ích về thuế.
  • Mặc dù không được niêm yết, REIT không được giao dịch vẫn phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và được yêu cầu thực hiện các hồ sơ theo quy định thường xuyên, định kỳ.
  • Tương tự như REIT giao dịch trao đổi, REIT không giao dịch phải tuân theo các yêu cầu IRS tương tự bao gồm trả lại ít nhất 90% thu nhập chịu thuế cho các cổ đông.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Non-Traded REIT thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here