Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Non-GAAP Earnings là gì?

Thu nhập không phải GAAP là gì?

Thu nhập không phải GAAP là một phương pháp kế toán thay thế được sử dụng để đo lường thu nhập của một công ty. Nhiều công ty báo cáo thu nhập không phải GAAP ngoài thu nhập của họ dựa trên Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Các số liệu chiếu lệ này, không bao gồm các giao dịch “một lần”, đôi khi có thể cung cấp một thước đo chính xác hơn về hiệu quả tài chính của một công ty từ các hoạt động kinh doanh trực tiếp.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải cảnh giác với khả năng báo cáo sai lệch của công ty loại trừ các khoản mục có ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập GAAP, quý này qua quý khác.

1:47

Thu nhập không phải GAAP

Hiểu thu nhập không phải GAAP

Để hiểu thu nhập không phải GAAP, điều quan trọng là phải hiểu thu nhập GAAP. Thu nhập GAAP là một bộ tiêu chuẩn chung được các công ty và bộ phận kế toán của họ chấp nhận và sử dụng. Thu nhập GAAP được sử dụng để chuẩn hóa báo cáo tài chính của các công ty giao dịch công khai.

Lý do cho việc báo cáo thu nhập không phải GAAP là chi phí một lần lớn, chẳng hạn như giảm giá tài sản hoặc tái cơ cấu tổ chức, không nên được coi là chi phí hoạt động bình thường vì chúng làm sai lệch hiệu quả tài chính thực sự của công ty. Do đó, một số công ty cung cấp số thu nhập đã điều chỉnh để loại trừ các khoản mục không sử dụng nữa. Các biện pháp tài chính không phải GAAP thường được sử dụng bao gồm thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), doanh thu đã điều chỉnh, dòng tiền tự do, thu nhập chính và quỹ từ hoạt động.

Khi được sử dụng một cách thích hợp, các biện pháp tài chính không phải GAAP này có thể giúp các công ty cung cấp một bức tranh có ý nghĩa hơn về hiệu suất và giá trị của công ty. Chỉ trình bày kết quả tài chính của các hoạt động kinh doanh cốt lõi có thể hữu ích. Tuy nhiên, không có quy định nào về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP. Các nhà đầu tư không có cách nào để biết liệu các số liệu EPS Non-GAAP là chính hãng hay bị thao túng nhằm đánh lừa các thuật toán giao dịch xem tin tức tự động thực hiện hành động khi kết quả được công bố trên các tiêu đề.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thu nhập không phải GAAP là một phương pháp kế toán thay thế được sử dụng để đo lường thu nhập của một công ty.
  • Thu nhập không phải GAAP là số liệu chiếu lệ, loại trừ các giao dịch “một lần”, chẳng hạn như tái cấu trúc tổ chức.
  • Thu nhập không phải GAAP đôi khi có thể cung cấp thước đo chính xác hơn về hiệu suất tài chính của công ty từ các hoạt động kinh doanh trực tiếp.
  • Các nhà đầu tư nên cảnh giác với việc báo cáo sai lệch có thể xảy ra bởi các công ty loại trừ các mục có ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập GAAP.

Chỉ trích về Thu nhập không phải GAAP

Chất lượng thu nhập của một công ty rất quan trọng, vì vậy các nhà đầu tư cần xem xét tính hợp lệ của các loại trừ không phải GAAP trên cơ sở từng trường hợp để tránh bị đánh lừa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các số liệu điều chỉnh có nhiều khả năng loại trừ lỗ hơn là lãi. Thu nhập GAAP hiện theo dõi đáng kể thu nhập không phải GAAP, vì các công ty trở nên nghiện điều chỉnh “một lần”, điều này trở nên vô nghĩa khi chúng diễn ra hàng quý. Ví dụ, Merck đã biến khoản lỗ – 0,02 đô la trên mỗi cổ phiếu theo GAAP thành lợi nhuận “điều chỉnh” là 1,11 đô la một cổ phiếu trong quý 4 năm 2017 — chênh lệch 5,650%.

Vì vậy, các nhà đầu tư nên cẩn thận để không để mất thu nhập từ GAAP. Các quy tắc kế toán chuẩn hóa được đưa ra nhằm đảm bảo tính nhất quán và có thể so sánh được. Việc ghi nhận doanh thu nhất quán làm cho thu nhập được báo cáo đáng tin cậy hơn để so sánh trong quá khứ và nó cho phép các nhà đầu tư so sánh kết quả tài chính của một công ty với kết quả tài chính của các công ty cùng ngành và đối thủ cạnh tranh. Đó là lý do tại sao Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu các công ty giao dịch công khai phải sử dụng kế toán GAAP ngay từ đầu.

Quan trọng

Các công ty Hoa Kỳ đang chịu áp lực ngày càng tăng từ SEC trong việc tiết lộ thu nhập GAAP trả trước trong báo cáo thu nhập của họ, trước khi chỉ ra thu nhập không phải GAAP.

SEC đã bắt đầu thực hiện các hành động thực thi chống lại các hành vi không phù hợp trong đó các công ty cung cấp các số liệu không phải GAAP nổi bật hơn số liệu GAAP. Các công ty công nghệ nằm trong số những người lạm dụng thường xuyên nhất đối với EPS không phải GAAP bởi vì họ sử dụng một lượng lớn cổ phiếu bù đắp và có những tổn thất lớn về tài sản cũng như chi phí R&D.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.