Non-Deliverable Swap (NDS) là gì?

Non-Deliverable Swap (NDS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Non-Deliverable Swap (NDS)

Thông tin về Non-Deliverable Swap (NDS)

Tên gọi tiếng Anh Non-Deliverable Swap (NDS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Non-Deliverable Swap (NDS) là gì?
Hoán đổi không thể phân phối (NDS)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Non-Deliverable Swap (NDS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here