Non-Deliverable Swap (NDS) là gì?

6

Hoán đổi không thể phân phối (NDS) là gì?

Giao dịch hoán đổi không thể chuyển nhượng (NDS) là một biến thể của hình thức hoán đổi tiền tệ giữa các loại tiền tệ chính và phụ bị hạn chế hoặc không thể chuyển đổi. Điều này có nghĩa là không có sự phân phối thực tế của hai loại tiền tệ tham gia vào giao dịch hoán đổi, không giống như một giao dịch hoán đổi tiền tệ điển hình trong đó có sự trao đổi vật chất của các dòng tiền tệ. Thay vào đó, việc thanh toán NDS định kỳ được thực hiện trên cơ sở tiền mặt, thường bằng đô la Mỹ.

Giá trị thanh toán dựa trên sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái quy định trong hợp đồng hoán đổi và tỷ giá giao ngay, một bên thanh toán cho bên kia khoản chênh lệch. Một hoán đổi không thể phân phối có thể được xem như một loạt các chuyển tiếp không thể phân phối được nhóm lại với nhau.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Hoán đổi không thể chuyển nhượng (NDS) là một loại hoán đổi tiền tệ được thanh toán và thanh toán bằng các đồng đô la Mỹ tương đương chứ không phải là hai loại tiền tệ tham gia vào chính giao dịch hoán đổi.
 • Do đó, giao dịch hoán đổi được coi là không thể chuyển đổi (bị hạn chế) vì không có giao dịch thực tế của các loại tiền tệ cơ bản.
 • NDS thường được sử dụng khi các loại tiền cơ bản khó kiếm, kém thanh khoản hoặc dễ bay hơi – ví dụ: đối với tiền tệ của các nước đang phát triển hoặc các loại tiền bị hạn chế như Cuba hoặc Triều Tiên.

Hiểu về Hoán đổi Không thể Giao (NDS)

Các giao dịch hoán đổi không thể phân phối được sử dụng bởi các công ty đa quốc gia để giảm thiểu rủi ro rằng họ có thể không được phép chuyển lợi nhuận về nước do kiểm soát tiền tệ. Họ cũng sử dụng NDS để phòng ngừa rủi ro mất giá hoặc mất giá đột ngột đối với một loại tiền tệ bị hạn chế có ít tính thanh khoản và để tránh chi phí trao đổi tiền tệ trên thị trường địa phương quá cao. Các tổ chức tài chính ở các quốc gia có hạn chế hối đoái sử dụng NDS để bảo vệ rủi ro cho vay ngoại tệ của họ.

Các biến chính trong NDS là:

 • số tiền danh nghĩa (nghĩa là số tiền của giao dịch)
 • hai loại tiền tệ liên quan (đơn vị tiền tệ không thể chuyển giao và đơn vị tiền tệ thanh toán)
 • ngày giải quyết
 • tỷ giá hợp đồng cho việc hoán đổi, và
 • tỷ giá và ngày ấn định – ngày cụ thể mà tỷ giá giao ngay sẽ được lấy từ các nguồn thị trường độc lập và có uy tín.

Ví dụ NDS

Hãy xem xét một tổ chức tài chính – chúng ta hãy gọi nó là LendEx – có trụ sở tại Argentina, đã nhận một khoản vay 10 triệu đô la Mỹ trong 5 năm từ một người cho vay Hoa Kỳ với lãi suất cố định 4% mỗi năm phải trả nửa năm một lần. LendEx đã chuyển đổi đô la Mỹ sang peso Argentina theo tỷ giá hối đoái hiện tại là 5,4, để cho các doanh nghiệp địa phương vay. Tuy nhiên, người ta lo ngại về sự sụt giá trong tương lai của đồng peso, điều này sẽ khiến việc trả lãi và trả gốc bằng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Do đó, nó tham gia vào một giao dịch hoán đổi tiền tệ với một đối tác ở nước ngoài theo các điều khoản sau:

 • Số tiền không bắt buộc (N) – 400.000 đô la Mỹ để trả lãi và 10 triệu đô la Mỹ để trả gốc.
 • Đơn vị tiền tệ liên quan – peso Argentina và đô la Mỹ.
 • Ngày thanh toán – tất cả là 10 ngày , ngày đầu tiên trùng với lần trả lãi đầu tiên và ngày thứ 10 và ngày cuối cùng trùng với lần thanh toán lãi cuối cùng cộng với khoản trả gốc.
 • Tỷ giá hợp đồng cho giao dịch hoán đổi (F) – Để đơn giản hơn, giả sử tỷ lệ hợp đồng là 6 (peso trên một đô la) cho các khoản thanh toán lãi suất và 7 cho khoản hoàn trả gốc.
 • Tỷ giá và ngày ấn định (S) – Hai ngày trước ngày thanh toán, lấy nguồn vào lúc 12 giờ trưa EST từ Reuters.

Phương pháp xác định NDS tuân theo phương trình sau:

Lợi nhuận = (NS – NF) / S = N (1 – F / S)

Đây là cách NDS hoạt động trong ví dụ này. Vào ngày ấn định đầu tiên – tức là hai ngày trước ngày thanh toán / quyết toán lãi suất đầu tiên – giả sử tỷ giá hối đoái giao ngay là 5,7 peso đối với đô la Mỹ. Vì LendEx đã ký hợp đồng mua đô la với tỷ giá 6, nên nó sẽ phải trả khoản chênh lệch giữa tỷ giá hợp đồng này và tỷ giá giao ngay nhân với số tiền lãi danh nghĩa cho đối tác. Số tiền thanh toán ròng này sẽ tính bằng đô la Mỹ và tính ra – 20.000 đô la [tức là (5,7 – 6,0) x 400.000 = -120.000 / 6 = – 20.000 đô la].

Vào ngày ấn định thứ hai, giả sử tỷ giá hối đoái giao ngay là 6,5 so với đô la Mỹ. Trong trường hợp này, do tỷ giá hối đoái giao ngay thấp hơn tỷ giá đã ký hợp đồng, LendEx sẽ nhận được khoản thanh toán ròng là $ 33,333 [được tính là (6,5 – 6,0) x 400,000 = 200,000 / 6 = $ 33,333].

Quá trình này tiếp tục cho đến ngày hoàn trả cuối cùng. Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là bởi vì đây là một giao dịch hoán đổi không thể phân phối, các khoản thanh toán giữa các đối tác được thực hiện bằng đô la Mỹ chứ không phải bằng peso của Argentina.

Nguồn tham khảo: investmentopedia