Non-Covered Security là gì?

Non-Covered Security là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Non-Covered Security

Thông tin về Non-Covered Security

Tên gọi tiếng Anh Non-Covered Security
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Non-Covered Security là gì?
  • Chứng khoán không được bảo hiểm là một chỉ định của SEC, theo đó cơ sở chi phí của chứng khoán nhỏ và có phạm vi hạn chế có thể không được báo cáo cho IRS
  • Một chứng khoán đầu tư được mua vào năm 2011 nhưng được chuyển giao trong cùng năm sang một DRIP sử dụng phương pháp chi phí trung bình để tính cơ sở chi phí là một chứng khoán không được bảo hiểm.
  • Cổ phiếu được coi là không được bảo hiểm nếu được bán bởi các tổ chức trung gian nước ngoài và người nước ngoài (tức là các cá nhân vắng mặt tại đất nước ít nhất 183 ngày trong năm dương lịch).
  • Doanh thu bán đầu tư cũng được chia thành chứng khoán được bảo hiểm và không được bảo hiểm theo Mẫu 8949.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Non-Covered Security thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here