Non-Competitive Tender là gì?

Non-Competitive Tender là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Non-Competitive Tender

Thông tin về Non-Competitive Tender

Tên gọi tiếng Anh Non-Competitive Tender
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Non-Competitive Tender là gì?
  • Đấu thầu không cạnh tranh là một đề nghị mua chứng khoán Kho bạc do các nhà đầu tư nhỏ hơn thực hiện.
  • Đấu thầu không cạnh tranh không chỉ định giá cả hoặc các điều khoản bảo mật. Thay vào đó, các điều khoản được đặt ra bởi một quy trình đấu thầu cạnh tranh giữa những người mua là tổ chức lớn.
  • Các nhà đầu tư có thể sử dụng các đấu thầu không cạnh tranh để mua các chứng khoán Kho bạc trị giá từ $ 10.000 đến $ 500.000 tại một thời điểm.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Non-Competitive Tender thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here