Non-Cash Charge là gì?

Non-Cash Charge là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Non-Cash Charge

Thông tin về Non-Cash Charge

Tên gọi tiếng Anh Non-Cash Charge
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Non-Cash Charge là gì?
  • Khoản phí không dùng tiền mặt là khoản chi phí hạch toán hoặc ghi sổ không liên quan đến việc thanh toán bằng tiền mặt.
  • Khấu hao, khấu hao, cạn kiệt, bồi thường dựa trên hàng tồn kho và suy giảm tài sản là những khoản phí không phải tiền mặt phổ biến làm giảm thu nhập nhưng không làm giảm dòng tiền.
  • Các khoản phí không dùng tiền mặt là cần thiết đối với các công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Non-Cash Charge thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here