Nominal Interest Rate là gì?

Nominal Interest Rate là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Nominal Interest Rate

Thông tin về Nominal Interest Rate

Tên gọi tiếng Anh Nominal Interest Rate
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Nominal Interest Rate là gì?
  • Lãi suất danh nghĩa đề cập đến lãi suất trước khi tính đến lạm phát.
  • Lãi suất quỹ liên bang, lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang ấn định, là lãi suất danh nghĩa ngắn hạn làm cơ sở cho các loại lãi suất khác do các ngân hàng và tổ chức tài chính tính.
  • Để tránh xói mòn sức mua do lạm phát, các nhà đầu tư xem xét lãi suất thực, thay vì lãi suất danh nghĩa.
  • APY (lợi suất phần trăm hàng năm) là lãi suất thực tế có xu hướng phù hợp với người đi vay và người cho vay hơn là lãi suất danh nghĩa hoặc đã nêu.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Nominal Interest Rate thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here