Negative Carry là gì?

17

Mang âm tính là gì?

Mang âm là một điều kiện trong đó chi phí nắm giữ một khoản đầu tư hoặc chứng khoán vượt quá thu nhập kiếm được khi nắm giữ nó. Các nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp không mong muốn giao dịch hoặc đầu tư âm vì nó có nghĩa là khoản đầu tư đang thua lỗ miễn là giá trị chính của khoản đầu tư vẫn giữ nguyên (hoặc giảm). Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư và các chuyên gia thường xuyên tham gia vào các điều kiện như vậy khi họ dự đoán sẽ thu được lợi nhuận đáng kể từ việc nắm giữ khoản đầu tư theo thời gian.

Mang tiêu cực có thể được đối lập với mang tích cực.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mang âm là tình trạng mà các khoản đầu tư nắm giữ có giá cao hơn giá trị mà chúng mang lại trong một khoảng thời gian ngắn hạn.
  • Có thể có nhiều lý do để giữ khoản đầu tư, nhưng tất cả đều bao gồm khái niệm về lợi nhuận vốn dự kiến.
  • Mang âm có thể tồn tại trên nhiều loại đầu tư.

Cách hoạt động của Negative Carry

Bất kỳ khoản đầu tư nào có chi phí cao hơn để nắm giữ so với lợi nhuận trong các khoản thanh toán có thể dẫn đến giá trị âm. Đầu tư ghi sổ âm có thể là vị thế chứng khoán (chẳng hạn như trái phiếu, cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc vị thế ngoại hối), bất động sản (chẳng hạn như bất động sản cho thuê) hoặc thậm chí là một doanh nghiệp. Ngay cả các ngân hàng cũng có thể bị âm nếu thu nhập kiếm được từ một khoản cho vay nhỏ hơn chi phí huy động vốn của ngân hàng. Đây còn được gọi là chi phí mang theo âm.

Biện pháp này không bao gồm bất kỳ khoản tăng vốn nào có thể xảy ra khi tài sản được bán hoặc đáo hạn. Lợi nhuận dự kiến như vậy thường là lý do chính khiến các khoản đầu tư ghi sổ âm có tính chất này được bắt đầu và nắm giữ.

Ví dụ về Mang tiêu cực

Địa ốc

Sở hữu một ngôi nhà là một khoản đầu tư mang tính tiêu cực đối với hầu hết các chủ nhà sống trong ngôi nhà làm nơi cư trú chính của họ. Chi phí lãi suất của một khoản thế chấp thông thường hàng tháng nhiều hơn số tiền sẽ cộng dồn vào tiền gốc trong nửa đầu của thời hạn thế chấp.

Chi phí bảo trì ngôi nhà cũng là một gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, do giá nhà có xu hướng tăng trong những năm qua, nên nhiều chủ nhà gặp phải tình trạng lãi ít nhất khi sở hữu căn nhà đó trong ít nhất một vài năm.

Mượn và cho mượn

Trong thế giới đầu tư chuyên nghiệp, một nhà đầu tư có thể vay tiền với lãi suất 6% để đầu tư vào một trái phiếu trả lãi suất 4%. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có giá trị âm 2% và đang thực sự chi tiền để sở hữu trái phiếu.

Lý do duy nhất để làm như vậy là trái phiếu được mua với giá chiết khấu so với giá dự kiến trong tương lai. Nếu trái phiếu được mua bằng mệnh giá trở lên và được giữ đến ngày đáo hạn, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận âm. Tuy nhiên, nếu giá của trái phiếu tăng lên, xảy ra khi lãi suất giảm, thì khoản thu nhập từ vốn của nhà đầu tư có thể vượt qua khoản lỗ mang giá trị âm.

Thị trường ngoại hối

Các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối (forex) cũng có thể có một giao dịch bán mang giá trị âm, được gọi là một cặp giao dịch mang giá trị âm. Việc vay tiền bằng một loại tiền có lãi suất cao và sau đó đầu tư vào các tài sản có giá trị bằng một loại tiền có lãi suất thấp hơn sẽ tạo ra gánh nặng âm. Tuy nhiên, nếu giá trị của đồng tiền có năng suất cao hơn giảm so với đồng tiền có năng suất thấp hơn, thì sự thay đổi thuận lợi trong tỷ giá hối đoái có thể tạo ra lợi nhuận nhiều hơn bù đắp giá trị âm.

Do đó, cặp carry âm trong giao dịch ngoại hối tìm cách khai thác sự khác biệt về tỷ giá hối đoái và lãi suất liên quan đến các loại tiền tệ khác nhau, và thực sự là mặt trái của chiến lược carry trade phổ biến hơn.

Một nhà giao dịch sẽ chỉ bắt đầu giao dịch chuyển khoản âm nếu họ tin rằng đồng tiền lãi suất thấp mà họ đang đầu tư sẽ tăng giá so với đồng tiền lãi suất cao mà họ đang vay. Trong trường hợp đó, nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận khi họ thực hiện ngược lại giao dịch ban đầu: bán đồng tiền họ mua để đổi lấy đồng tiền họ đã vay, sau đó trả nợ và bỏ túi tiền lãi từ giao dịch.

Tất nhiên, khoản lợi nhuận tiềm năng này sẽ cần phải vượt quá chi phí trả lãi được thực hiện trong suốt thời hạn đầu tư để toàn bộ giao dịch thành công.

Cân nhắc đặc biệt

Một lý do để mua khoản đầu tư mang tính âm có thể là để tận dụng các lợi ích về thuế. Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư mua một căn hộ chung cư và cho thuê lại. Sau khi tất cả các chi phí được cộng vào, thu nhập cho thuê ít hơn 50 đô la so với chi phí hàng tháng.

Tuy nhiên, vì khoản trả lãi đã được khấu trừ thuế, nhà đầu tư đã tiết kiệm được 150 đô la mỗi tháng tiền thuế. Điều này cho phép nhà đầu tư giữ căn hộ trong đủ thời gian để dự đoán thu nhập vốn. Vì luật thuế khác nhau, những lợi ích như vậy sẽ không đồng nhất ở mọi nơi và khi luật thuế thay đổi, chi phí thực hiện có thể trở nên lớn hơn.

Trong khi đi vay để đầu tư là lý do điển hình dẫn đến giá trị ghi sổ âm (trong đó chi phí ghi sổ là lãi), việc bán khống cũng có thể tạo ra tình trạng ghi sổ âm. Một ví dụ sẽ là trong chiến lược thị trường trung lập, trong đó vị thế bán của một chứng khoán được khớp với vị thế mua của một chứng khoán khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia