Near the Money là gì?

18

“Gần tiền” là gì?

Cụm từ “gần tiền” dùng để chỉ một hợp đồng quyền chọn có giá thực hiện gần với giá thị trường hiện tại của chứng khoán cơ bản tương ứng. “Gần với tiền” là một cụm từ thay thế, chỉ tình huống tương tự. Nó rất gần với “at the money” (ATM), nhưng không hoàn toàn giống.

Quyền chọn mua được coi là “bằng tiền” (ITM) nếu giá thực hiện của nó thấp hơn giá thị trường, quyền chọn được coi là gần tiền nếu giá thực hiện thấp hơn giá thị trường nhưng cực kỳ gần với giá thực hiện. Tuy nhiên, nếu giá đình công cao hơn giá thị trường thì sẽ “hết tiền” (OTM). Số tiền của quyền chọn bán sẽ hoạt động theo hướng ngược lại.

Gần tiền là một trong những trạng thái của quyền chọn tiền, cùng với tiền và ngoài tiền (OTM).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quyền chọn gần tiền là quyền chọn có giá thực hiện gần bằng, nhưng không bằng giá cơ bản hiện tại.
  • Gần tiền là một trong những trạng thái của tùy chọn tiền, cùng với tiền (ATM), trong tiền (ITM) và ngoài tiền (OTM).
  • Một hợp đồng gần tiền là gần bằng tiền nhưng sẽ hơi ITM hoặc OTM.

Hiểu biết về tiền bạc

Hợp đồng quyền chọn được cho là “gần bằng tiền” khi giá thực hiện hoặc giá mà quyền chọn có thể được thực hiện và giá của chứng khoán cơ bản là gần giá. Trong khi không có con số chính thức cho “đóng”, nếu sự khác biệt đó thường nhỏ hơn 50 xu, hợp đồng quyền chọn được coi là gần tiền. Ví dụ: một quyền chọn có giá trị thị trường hiện tại là 20 đô la và giá thực hiện là 19,80 đô la sẽ được coi là gần bằng tiền, vì chênh lệch giữa giá thực hiện và giá trị thị trường chỉ là 20 xu.

Hợp đồng được coi là “thành tiền” khi giá thực hiện bằng giá thị trường của chứng khoán cơ bản. Thuật ngữ “gần tiền” thường được sử dụng cùng nghĩa với “ở mức tiền”, bởi vì hiếm khi giá quyền chọn ở mức tiền, hoặc giống như giá thực tế, của hàng hóa được đề cập. Vì lý do này, giao dịch quyền chọn hầu như luôn sử dụng quyền chọn gần tiền hoặc gần tiền nhất hơn là sử dụng quyền chọn tiền.

Tại hoặc gần hợp đồng quyền chọn tiền thường có giá cao hơn (tức là chúng có phí bảo hiểm cao hơn) so với hợp đồng quyền chọn tiền, trong đó giá của công cụ cơ bản cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá thực. Gần các tùy chọn tiền có chứa giá trị nội tại nếu chúng hơi ngoài tiền, nhưng có thể chứa cả giá trị nội tại và giá trị bên ngoài nếu chúng hơi bằng tiền.

Gần tiền so với tiền

Vì rất hiếm khi giá quyền chọn khớp chính xác với giá thực tế của cổ phiếu đó, thay vào đó, hầu như tất cả các giao dịch quyền chọn tiền sẽ diễn ra gần tiền. Hầu hết các nhà giao dịch cố gắng giao dịch quyền chọn khi họ có tiền để họ có thể trả ít hơn giá thị trường hiện tại cho cổ phiếu và kiếm lợi nhuận.

Khi ở mức tiền, quyền chọn có giá trị bằng 0,5 hoặc -0,5 đối với quyền chọn bán. Điều này có nghĩa là quyền chọn có khả năng kết thúc bằng tiền hoặc hết tiền vào thời điểm hợp đồng quyền chọn hết hạn. Các tùy chọn gần tiền sẽ có giá trị đồng bằng cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào mức độ gần của chúng với giá thực hiện.

Nguồn tham khảo: investmentopedia