National Securities Markets Improvement Act (NSMIA) là gì?

33

Đạo luật Cải thiện Thị trường Chứng khoán Quốc gia (NSMIA) là gì?

Đạo luật Cải thiện Thị trường Chứng khoán Quốc gia là đạo luật được thông qua vào năm 1996 nhằm đơn giản hóa quy định chứng khoán ở Hoa Kỳ bằng cách phân bổ nhiều quyền quản lý hơn cho chính phủ liên bang.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đạo luật Cải thiện Thị trường Chứng khoán Quốc gia đã tìm cách tăng cường hiệu quả trên thị trường chứng khoán bằng cách tạo ra các quy định ít nặng nề hơn và hiệu quả hơn.
  • NSMIA đã thúc đẩy hiệu quả bằng cách giảm mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý cạnh tranh, cụ thể là giữa các bang và SEC.
  • Các điều khoản của NSMIA chỉ miễn các chứng khoán “được bảo hộ” (cổ phiếu được giao dịch trên toàn quốc và quỹ tương hỗ) khỏi quy định cấp nhà nước.

Tìm hiểu Đạo luật Cải thiện Thị trường Chứng khoán Quốc gia (NSMIA)

Đạo luật Cải thiện Thị trường Chứng khoán Quốc gia (NSMIA) đã sửa đổi Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 và Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1997. Hệ quả chính của nó là tăng cường quyền hạn của các cơ quan quản lý liên bang với chi phí các đối tác cấp nhà nước, một thay đổi được cho là sẽ làm tăng hiệu quả của ngành dịch vụ tài chính.

Trước NSMIA, luật Blue Sky cấp tiểu bang đã được thông qua để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi những trò gian lận, đã mạnh mẽ hơn đáng kể. Tuy nhiên, vì chứng khoán chịu sự điều chỉnh của quy định này đã phải chịu sự điều chỉnh nghiêm ngặt của liên bang, nên có khả năng những điều luật này đã làm chậm lại mọi thứ trên thị trường. NSMIA đã giảm mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý cạnh tranh bằng cách chuyển giao phần lớn quyền quản lý của tiểu bang cho chính phủ liên bang, cụ thể là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Luật quy định rằng chứng khoán “được bảo hiểm” được miễn phải thông qua các cơ quan quản lý của nhà nước. Ngày nay, hầu hết các cổ phiếu giao dịch ở Mỹ đều được coi là chứng khoán được bảo hiểm. Ngoài việc chào bán và bán một số chứng khoán được miễn trừ nhất định, NSMIA định nghĩa chứng khoán “được bảo hiểm” là chứng khoán:

  • Được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia như New York Stock Exchange và Nasdaq
  • Được phát hành bởi “công ty đầu tư đã đăng ký hoặc đã nộp tuyên bố đăng ký, theo Đạo luật công ty đầu tư năm 1940”

Lịch sử của Đạo luật Cải thiện Thị trường Chứng khoán Quốc gia (NSMIA)

Trước khi NSMIA được ban hành vào năm 1996, luật bầu trời xanh của các bang có quyền điều chỉnh đáng kể đối với việc hình thành vốn trên thị trường chứng khoán. Thuật ngữ “luật bầu trời xanh” được cho là có nguồn gốc từ đầu những năm 1900, được sử dụng rộng rãi khi một thẩm phán Tòa án tối cao Kansas tuyên bố mong muốn bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các dự án đầu cơ “không có cơ sở nào hơn rất nhiều” bầu trời xanh. ”

Luật này tỏ ra đặc biệt cần thiết sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929. Có nhiều điều không chắc chắn trong thời gian này và các nhà đầu tư không hoàn toàn tin tưởng rằng cổ phiếu họ đang đầu tư là hợp pháp. Trên thực tế, nhiều công ty đã phát hành cổ phiếu, quảng bá bất động sản và các giao dịch đầu tư khác trong khi đưa ra những tuyên bố cao cả, không có cơ sở về lợi nhuận lớn hơn sắp tới. Vào thời điểm này, SEC vẫn chưa tồn tại và có rất ít sự giám sát theo quy định đối với toàn bộ ngành công nghiệp tài chính và đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ khi SEC ra đời và những tiến bộ trong công nghệ và hệ thống sổ cái, luật bầu trời xanh chỉ sao chép các biện pháp quản lý do SEC áp đặt có thể làm chậm quá trình hình thành vốn, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia