National Securities Clearing Corporation (NSCC) là gì?

22

Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia là gì?

Công ty bù trừ chứng khoán quốc gia (NSCC) là công ty con của Công ty cổ phần thanh toán bù trừ và ủy thác lưu ký (DTCC) cung cấp các dịch vụ thanh toán bù trừ, quản lý rủi ro, thông tin và thanh toán tập trung cho ngành tài chính.

NSCC cung cấp mạng lưới đa phương để các nhà môi giới có thể bù đắp các vị thế mua và bán thành một nghĩa vụ thanh toán duy nhất. Điều này làm giảm khả năng tiếp xúc tài chính và yêu cầu vốn của họ.

Cách thức hoạt động của Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia (NSCC)

Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia được thành lập năm 1976 và là công ty thanh toán bù trừ đã đăng ký, do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) quản lý.

Trước khi thành lập, nhu cầu mạnh mẽ đối với chứng chỉ cổ phiếu bằng giấy đã trở nên gần như quá tải đối với nhiều công ty môi giới chứng khoán, khiến các sàn giao dịch chứng khoán phải đóng cửa mỗi tuần một lần.

Tóm tắt ý kiến chính

  • National Securities Clearing Corporation (NSCC) được thành lập vào năm 1976 là công ty con của Công ty Cổ phần Thanh toán bù trừ & Tín thác Lưu ký (DTCC).
  • NSCC hoạt động như một người bán cho mọi người mua và người mua cho mọi người bán trong ngành tài chính đối với các giao dịch giải quyết tại thị trường Hoa Kỳ.
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cho ngành tài chính, cùng với quản lý rủi ro, thông tin và thanh toán bù trừ tập trung.
  • NSCC cung cấp mạng lưới đa phương cho phép các nhà môi giới bù đắp các vị thế mua và bán thành một nghĩa vụ thanh toán duy nhất.

Để khắc phục vấn đề này, netting đa phương đã được đề xuất. Đây là một thỏa thuận giữa nhiều bên để tổng hợp các giao dịch trong một khu vực tập trung, thay vì giải quyết chúng riêng lẻ. Điều này giúp tránh nhu cầu lập nhiều hóa đơn và thanh toán giữa các bên khác nhau.

Quyết định làm việc với mạng lưới đa phương đã dẫn đến sự hình thành của NSCC. Ngày nay, công ty này đóng vai trò là người bán cho mọi người mua và người mua cho mọi người bán đối với các giao dịch diễn ra tại thị trường Hoa Kỳ. NSCC giúp giảm giá trị các khoản thanh toán được trao đổi trung bình 98% hàng ngày. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là NSCC thường xóa và giải quyết các giao dịch trên cơ sở T + 2.

NSCC và Công ty Ủy thác Lưu ký hoặc DTC (một công ty con khác của DTCC) đóng một vai trò quan trọng trong việc thanh toán và bù trừ các giao dịch chứng khoán. Họ là những nhà cung cấp dịch vụ này lớn nhất trên toàn thế giới.

NSCC và Tổng công ty thanh toán bù trừ & ủy thác lưu ký (DTCC)

Như đã nói ở trên, NSCC là công ty con của DTCC. Cùng với NSCC, DTCC quản lý thêm bốn công ty thanh toán bù trừ và một công ty lưu ký. DTCC là tập đoàn dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới về các giao dịch sau thương mại. Chức năng cốt lõi của DTCC là tích hợp NSCC và DTC, hợp lý hóa các giao dịch thanh toán bù trừ và lưu ký để giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Được thành lập vào năm 1973, DTCC vẫn là một trong những trung tâm lưu ký chứng khoán lớn nhất thế giới. Pháp nhân được tổ chức như một công ty ủy thác có mục đích hữu hạn và cung cấp dịch vụ lưu giữ số dư chứng khoán điện tử. Ngoài ra, DTC hoạt động như một cơ quan thanh toán bù trừ để xử lý và thanh toán các giao dịch chứng khoán doanh nghiệp và chứng khoán thành phố.)

Depository Trust & Clearing Corporation thực hiện các vị thế bù trừ với khách hàng trong mọi giao dịch để đảm bảo rằng các giao dịch được hoàn thành kịp thời và hiệu quả. Các nhà môi giới thanh toán bù trừ được liên kết với DTCC là các thành viên trao đổi, những người giúp đảm bảo rằng các giao dịch được giải quyết một cách thích hợp và các giao dịch thành công. Ngoài ra, các nhà môi giới thanh toán bù trừ này duy trì các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc thanh toán bù trừ và thực hiện một giao dịch.

Nguồn tham khảo: investmentopedia