National Income Accounting là gì?

33

Kế toán thu nhập quốc dân là gì?

Kế toán thu nhập quốc dân là một hệ thống sổ sách kế toán mà chính phủ sử dụng để đo lường mức độ hoạt động kinh tế của đất nước trong một khoảng thời gian nhất định. Hồ sơ kế toán có tính chất này bao gồm dữ liệu về tổng doanh thu mà các tập đoàn trong nước kiếm được, tiền lương trả cho người lao động nước ngoài và trong nước, số tiền chi cho thuế bán hàng và thuế thu nhập của các tập đoàn và cá nhân cư trú trong nước.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kế toán thu nhập quốc dân là một hệ thống sổ sách kế toán của chính phủ nhằm đo lường hoạt động kinh tế của một quốc gia — cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của một nền kinh tế.
  • Một hệ thống như vậy sẽ bao gồm tổng doanh thu của các công ty trong nước, tiền lương được trả, và dữ liệu thuế thu nhập và doanh thu của các công ty.
  • Hệ thống kế toán thu nhập quốc dân cho phép các quốc gia đánh giá mức sống hiện tại hoặc phân phối thu nhập trong dân cư, cũng như đánh giá tác động của các chính sách kinh tế khác nhau.
  • Tuy nhiên, độ chính xác của các phân tích liên quan đến kế toán thu nhập quốc dân chỉ chính xác khi dữ liệu thu thập được.
1:07

Kế toán thu nhập quốc gia

Hiểu biết về kế toán thu nhập quốc dân

Mặc dù kế toán thu nhập quốc dân không phải là một môn khoa học chính xác, nhưng nó cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về việc một nền kinh tế đang vận hành tốt như thế nào và tiền đang được tạo ra và chi tiêu ở đâu. Khi kết hợp với thông tin về dân số liên quan, dữ liệu về thu nhập bình quân đầu người và tăng trưởng có thể được kiểm tra trong một khoảng thời gian.

Một số chỉ số được tính bằng cách sử dụng kế toán thu nhập quốc dân bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng thu nhập quốc dân (GNI). GDP được sử dụng rộng rãi để phân tích kinh tế ở cấp độ trong nước và đại diện cho tổng giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Tại Mỹ, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) chuẩn bị và công bố dữ liệu về tài khoản thu nhập quốc dân. Ví dụ về các tài khoản thu nhập quốc dân do BEA công bố bao gồm sản phẩm và thu nhập trong nước, sản phẩm và thu nhập cá nhân, tiết kiệm và đầu tư, và các giao dịch nước ngoài.

Cân nhắc đặc biệt

Thông tin thu thập được thông qua kế toán thu nhập quốc dân có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như đánh giá mức sống hiện tại hoặc phân phối thu nhập trong dân số.

Ngoài ra, kế toán thu nhập quốc dân cung cấp một phương pháp để so sánh các hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế, cũng như những thay đổi trong các lĩnh vực đó theo thời gian. Một phân tích kỹ lưỡng có thể giúp xác định sự ổn định kinh tế tổng thể trong một quốc gia.

Ví dụ, Hoa Kỳ sử dụng thông tin liên quan đến GDP hiện tại để hình thành các chính sách khác nhau. Công thức thường được sử dụng để tính GDP – cách tiếp cận chi tiêu – còn được gọi là phương trình kế toán thu nhập quốc dân. Công thức là:

GDP = C + G + I + NX

ở đâu:

  • C = tiêu dùng;
  • G = chi tiêu của chính phủ;
  • I = Đầu tư
  • NX = xuất khẩu ròng (xuất khẩu – nhập khẩu)

Kế toán thu nhập quốc dân so với Chính sách kinh tế

Thông tin định lượng liên quan đến kế toán thu nhập quốc dân có thể được sử dụng để xác định ảnh hưởng của các chính sách kinh tế khác nhau. Được coi là tập hợp các hoạt động kinh tế trong một quốc gia, kế toán thu nhập quốc dân cung cấp cho các nhà kinh tế và thống kê thông tin chi tiết có thể được sử dụng để theo dõi sức khỏe của nền kinh tế và dự báo tăng trưởng và phát triển trong tương lai.

Dữ liệu có thể cung cấp hướng dẫn liên quan đến chính sách lạm phát và có thể đặc biệt hữu ích trong các nền kinh tế đang chuyển đổi của các quốc gia đang phát triển, cũng như các số liệu thống kê về mức sản xuất liên quan đến chuyển dịch lực lượng lao động.

Dữ liệu này cũng được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương để thiết lập và điều chỉnh chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến lãi suất phi rủi ro mà họ đặt ra. Các chính phủ cũng xem xét các số liệu như tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp để đưa ra chính sách tài khóa về thuế suất và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Trên phạm vi toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã tổng hợp thông tin kế toán thu nhập quốc gia và công bố thông tin đó.

Phê bình Kế toán Thu nhập Quốc dân

Độ chính xác của phân tích liên quan đến kế toán thu nhập quốc dân chỉ chính xác khi dữ liệu thu thập được. Việc không cung cấp dữ liệu kịp thời có thể khiến việc phân tích và tạo chính sách trở nên vô ích.

Ngoài ra, một số điểm dữ liệu nhất định không được kiểm tra, chẳng hạn như tác động của nền kinh tế ngầm và sản xuất bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là những hoạt động này không được phản ánh trong phân tích ngay cả khi ảnh hưởng của chúng đối với nền kinh tế là mạnh mẽ. Do đó, có thể lập luận rằng các tài khoản quốc gia nhất định, chẳng hạn như GDP hoặc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được sử dụng để đo lường lạm phát không nắm bắt được chính xác sản lượng kinh tế thực của nền kinh tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia