National Best Bid and Offer (NBBO) là gì?

36

Chào giá và chào hàng tốt nhất quốc gia (NBBO) là gì?

Chào giá và chào giá tốt nhất quốc gia (NBBO) là báo giá báo cáo giá đặt mua cao nhất và giá chào bán (chào bán) thấp nhất trong một chứng khoán, được lấy từ tất cả các sàn giao dịch hoặc địa điểm giao dịch hiện có. Do đó, NBBO đại diện cho mức chênh lệch giá thầu – hỏi mua tổng hợp chặt chẽ nhất trong một chứng khoán.

Quy định NMS của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) yêu cầu các nhà môi giới giao dịch ở mức giá chào bán và giá chào mua tốt nhất hiện có khi mua và bán chứng khoán cho khách hàng và đảm bảo ít nhất là giá niêm yết của NBBO cho khách hàng của mình tại thời điểm giao dịch.

Tóm tắt ý kiến chính

 • NBBO hiển thị giá chào bán tốt nhất hiện có (thấp nhất) và giá chào mua hiện có (cao nhất) tốt nhất có sẵn cho khách hàng từ nhiều sàn giao dịch.
 • Quy định NMS của SEC yêu cầu các nhà môi giới phải đảm bảo ít nhất giá niêm yết của NBBO cho khách hàng của mình tại thời điểm giao dịch.
 • NBBO được tính toán và phổ biến bởi Bộ xử lý thông tin bảo mật (SIP).
 • Mặc dù nó đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư nhận được mức giá tốt nhất có thể khi thực hiện các giao dịch, nhưng NBBO có thể không phải lúc nào cũng phản ánh dữ liệu cập nhật nhất, dẫn đến các giao dịch có thể không khớp với kỳ vọng về giá của nhà đầu tư.

Tìm hiểu chào giá và chào hàng tốt nhất quốc gia (NBBO)

NBBO được tính toán và phổ biến bởi Bộ xử lý thông tin bảo mật (SIP) như một phần của Kế hoạch hệ thống thị trường quốc gia (NMSP), được sử dụng để xử lý giá bảo mật. Có hai SIP chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này. Hệ thống báo giá hợp nhất (CQS) cung cấp NBBO cho chứng khoán được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), NY-ARCA và NY-MKT, trong khi Nguồn cấp dữ liệu báo giá đặc quyền giao dịch không niêm yết (UTP) cung cấp NBBO cho chứng khoán được niêm yết trên Nasdaq.

NBBO cập nhật suốt cả ngày với các ưu đãi cao nhất và thấp nhất để đảm bảo an ninh giữa tất cả các sàn giao dịch và các nhà tạo lập thị trường. Giá chào bán thấp nhất và giá chào mua cao nhất được hiển thị trong NBBO và không bắt buộc phải đến từ cùng một sàn giao dịch — giá chào mua và giá chào bán tốt nhất từ một sàn giao dịch hoặc nhà tạo lập thị trường được gọi là “giá chào mua và ưu đãi tốt nhất” chứ không phải NBBO. Các nhóm giao dịch tối và các hệ thống giao dịch thay thế khác có thể không phải lúc nào cũng xuất hiện trong các kết quả này, do tính chất kém minh bạch của hoạt động kinh doanh của chúng.

Các nhà giao dịch muốn thực hiện các lệnh lớn hơn các lệnh có sẵn thông qua NBBO nên sử dụng dữ liệu “độ sâu của sổ sách” của nhà tạo lập thị trường hoặc sàn giao dịch hoặc màn hình của nhà tạo lập thị trường Cấp II để xác định các giá thầu tiềm năng khác và hỏi giá mà họ có thể sử dụng để thực hiện lệnh của mình.

Ưu điểm và nhược điểm của NBBO

NBBO giúp đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư nhận được mức giá tốt nhất có thể khi thực hiện các giao dịch thông qua nhà môi giới của họ mà không phải lo lắng về việc tổng hợp báo giá từ nhiều sàn giao dịch hoặc các nhà tạo lập thị trường trước khi đặt giao dịch. Điều này giúp san bằng sân chơi cho các nhà giao dịch bán lẻ, những người có thể không có đủ nguồn lực để luôn tìm kiếm mức giá tốt nhất trên nhiều sàn giao dịch.

Hạn chế là hệ thống NBBO có thể không phản ánh dữ liệu cập nhật nhất, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể không nhận được mức giá mà họ dự đoán khi giao dịch thực sự được thực hiện. Đây là mối quan tâm lớn đối với các nhà giao dịch tần suất cao (HFT), những người dựa vào báo giá để thực hiện các chiến lược của họ vì họ kiếm được lợi nhuận từ những thay đổi giá cực kỳ nhỏ với khối lượng.

Quy định NMS cũng khó thực thi vì tốc độ giao dịch nhanh và thiếu giá NBBO được ghi nhận. Điều này khiến nhà giao dịch khó chứng minh liệu họ có nhận được giá NBBO trên một giao dịch nhất định hay không.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng giá có thể thấp trong một số trường hợp và không phải tất cả các mức giá đều có thể được phản ánh, vì các dark pool và các hệ thống giao dịch thay thế khác có thể không có giá chào mua / bán được niêm yết.

NBBO và Giao dịch tần số cao (HFT)

Các nhà giao dịch tần suất cao thường đầu tư vào cơ sở hạ tầng chuyên biệt để kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch và xử lý đơn đặt hàng nhanh hơn các công ty môi giới khác. Trên thực tế, họ không dựa vào dữ liệu SIP cho giá thầu mua / chào bán và tận dụng độ trễ giữa việc tính toán NBBO và việc xuất bản nó để thu lợi nhuận. Nghiên cứu đã tập trung vào việc liệu điều này có cho phép họ điều hành trước những người khác hay không.

Theo một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Michigan, các nhà giao dịch đã kiếm được tới 21 tỷ đô la bằng cách tận dụng độ trễ này. “Bằng cách dự đoán NBBO trong tương lai, một thuật toán HFT có thể tận dụng sự chênh lệch giữa các thị trường trước khi chúng được phản ánh trong báo giá công khai, có hiệu quả là nhảy trước các đơn đặt hàng đến để bỏ túi một khoản lợi nhuận nhỏ nhưng chắc chắn. Đương nhiên, điều này dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang, như một nhà giao dịch thậm chí còn nhanh hơn có thể tính toán NBBO để nhìn thấy tương lai của NBBO, v.v. “, các tác giả của nghiên cứu viết.

Ví dụ về NBBO

Giả sử một nhà môi giới nhận được các lệnh sau để chào bán cổ phiếu cho công ty ABC:

 • 200 cổ phiếu với giá 1.000 đô la
 • 300 cổ phiếu với giá 1.500 đô la
 • 100 cổ phiếu với giá 1800 đô la
 • 350 cổ phiếu với giá $ 1,600

Đồng thời, sau đây là giá chào mua sẵn có cho cổ phiếu của cùng một công ty:

 • 100 cổ phiếu với giá 900 đô la
 • 200 cổ phiếu với giá 800 đô la
 • 150 cổ phiếu với giá 950 đô la

NBBO cho ABC là 950 đô la / 1.000 đô la vì chúng là giá chào mua / chào giá tốt nhất có sẵn cho các nhà giao dịch trong phạm vi nhất định.

Nguồn tham khảo: investmentopedia