National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) là gì?

13

Hiệp hội Cố vấn Tài chính và Bảo hiểm Quốc gia (NAIFA) là gì?

Hiệp hội Quốc gia về Bảo hiểm và Cố vấn Tài chính (NAIFA) là một tổ chức thương mại dành cho các chuyên gia bảo hiểm và cố vấn tài chính. Nó là một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất trong ngành tài chính. NAIFA làm việc thay mặt cho các thành viên của mình để thúc đẩy một môi trường pháp lý thuận lợi, cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp và đảm bảo hành vi đạo đức nghề nghiệp cho các cố vấn bảo hiểm và tài chính.

NAIFA đại diện cho các chuyên gia bảo hiểm ở tất cả 50 tiểu bang và có ít nhất một chi hội địa phương ở mọi tiểu bang, cũng như Đặc khu Columbia. Các văn phòng chính của nó có trụ sở tại Falls Church, Virginia. Tổ chức cung cấp cho các thành viên của mình chương trình đào tạo bán hàng, cơ sở mạng lưới và các công cụ khác để giúp họ thành công và xây dựng phương pháp thực hành của mình. Ngoài ra, tổ chức này cũng vận động hành lang trên Đồi Capitol để thúc đẩy luật pháp thuận lợi cho ngành bảo hiểm và tư vấn tài chính.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Hiệp hội Quốc gia về Bảo hiểm và Cố vấn Tài chính (NAIFA) là một tổ chức thương mại dành cho các chuyên gia bảo hiểm và cố vấn tài chính.
 • NAIFA làm việc thay mặt cho các thành viên của mình để thúc đẩy một môi trường pháp lý thuận lợi, cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp và đảm bảo hành vi đạo đức nghề nghiệp cho các cố vấn bảo hiểm và tài chính.
 • NAIFA đại diện cho các chuyên gia bảo hiểm ở tất cả 50 tiểu bang và có ít nhất một chi hội địa phương ở mọi tiểu bang, cũng như Đặc khu Columbia. Các văn phòng chính của nó có trụ sở tại Falls Church, Virginia.
 • Tổ chức cung cấp cho các thành viên chương trình đào tạo về bán hàng, cơ sở mạng lưới và các công cụ khác để giúp họ thành công và xây dựng phương pháp thực hành của mình.
 • Ngoài ra, tổ chức này cũng vận động hành lang trên Đồi Capitol để thúc đẩy luật pháp thuận lợi cho ngành bảo hiểm và tư vấn tài chính.

Tìm hiểu Hiệp hội Cố vấn Tài chính và Bảo hiểm Quốc gia (NAIFA)

NAIFA ban đầu được thành lập vào năm 1890 với tên gọi Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Quốc gia (NALU). NAIFA có nhiều sự tán thành từ các tập đoàn bảo hiểm và tài chính lớn, những người khuyến khích nhân viên của họ tham gia một chương NAIFA địa phương. Một số công ty hàng đầu hỗ trợ tư cách thành viên NAIFA bằng cách đóng góp vào các khoản thanh toán hội phí và tạo điều kiện thanh toán cho nhân viên của họ.

Một trong những mục tiêu của NAIFA là thúc đẩy bảo hiểm nhân thọ và các hoạt động giảm thiểu rủi ro khác như là cốt lõi của một kế hoạch tài chính vững chắc. Trên tất cả, NAIFA tồn tại để đảm bảo hành vi chuyên nghiệp và đạo đức giữa tất cả các đại diện bảo hiểm và cố vấn tài chính. Kế hoạch tầm nhìn của tổ chức là “bảo vệ và thúc đẩy vai trò quan trọng của bảo hiểm trong một kế hoạch tài chính lành mạnh và vai trò thiết yếu của các đại lý và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.”

Tổ chức này tự gọi mình là hiệp hội hàng đầu dành cho các nhà sản xuất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Các thành viên của NAIFA cung cấp bảo hiểm nhân thọ và niên kim, bảo hiểm sức khỏe và quyền lợi của nhân viên, các sản phẩm bảo hiểm đa tuyến và tư vấn tài chính cho khách hàng của họ. Các đại lý bảo hiểm, cố vấn tài chính, đại lý đa tuyến, chuyên gia bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi nhân viên đều là thành viên của NAIFA.

NAIFA cung cấp các dịch vụ giáo dục cho các thành viên của mình, bao gồm các chương trình phát triển nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Tổ chức cũng cung cấp hơn 50 chương trình và sản phẩm chuyên nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng và cung cấp các dịch vụ kinh doanh giá trị gia tăng cho các chuyên gia. Chương trình này nhằm giúp đảm bảo rằng tất cả các đại lý bảo hiểm, nhóm và cố vấn tài chính tuân thủ khuôn khổ các nguyên tắc, quy tắc và quy định để đảm bảo khách hàng được cung cấp những dịch vụ tốt nhất.

Yêu cầu đối với tư cách thành viên

NAIFA có Quy tắc đạo đức, mà tất cả các thành viên phải tuân thủ:

 • Giúp duy trì niềm tin của khách hàng của tôi và bảo vệ quyền riêng tư của họ.
 • Làm việc siêng năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng của tôi bằng cách hành động vì lợi ích tốt nhất của họ.
 • Trình bày chính xác và trung thực tất cả các dữ kiện cần thiết cho các quyết định tài chính của khách hàng của tôi.
 • Cung cấp dịch vụ kịp thời và thích hợp cho khách hàng của tôi và cuối cùng là người thụ hưởng của họ.
 • Liên tục nâng cao tính chuyên nghiệp bằng cách phát triển các kỹ năng của tôi và nâng cao kiến thức của tôi thông qua giáo dục.
 • Tuân theo văn bản và tinh thần của tất cả các luật và quy định chi phối nghề nghiệp của tôi.
 • Tiến hành tất cả các giao dịch kinh doanh theo cách có lợi cho NAIFA và nghề nghiệp của tôi.
 • Hợp tác với những người khác có dịch vụ thúc đẩy tốt nhất lợi ích của khách hàng của tôi.
 • Bảo vệ lợi ích tài chính của khách hàng của tôi, các sản phẩm tài chính của họ và nghề nghiệp của tôi, thông qua vận động chính trị.

Nguồn tham khảo: investmentopedia