Nasdaq Capital Market là gì?

20

Thị trường vốn Nasdaq là gì?

Thị trường vốn Nasdaq là một trong những cấp thị trường Mỹ của Nasdaq bao gồm các công ty giai đoạn đầu có vốn hóa thị trường tương đối thấp hơn. Yêu cầu niêm yết đối với các công ty trên Thị trường vốn Nasdaq ít nghiêm ngặt hơn so với hai cấp thị trường Nasdaq khác, vốn tập trung vào các công ty lớn hơn với vốn hóa thị trường cao hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thị trường vốn Nasdaq (Nasdaq-CM) là một trong ba cấp niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq, dành riêng cho các công ty cần huy động vốn.
  • Các công ty được liệt kê ở đây có thể là các công ty nhỏ có nhu cầu tăng vốn hoặc các tập đoàn vỏ bọc được thiết kế để huy động vốn trên thị trường đại chúng với mục đích mua lại các thực thể kinh doanh khác.
  • Các công ty không đủ điều kiện tham gia Thị trường Quốc gia Nasdaq giao dịch trên Nasdaq-CM.
  • Các công ty trên Thị trường vốn Nasdaq phải đáp ứng tiêu chuẩn thu nhập ròng ít nhất là 750.000 đô la, số cổ phiếu lưu hành công khai tối thiểu là 1.000.000 cổ phiếu, ít nhất 300 cổ đông và giá chào mua cổ phiếu ít nhất là 4 đô la (với một số ngoại lệ nhất định).

Tìm hiểu Thị trường vốn Nasdaq

Thị trường vốn Nasdaq, được gọi là Thị trường Nasdaq SmallCap cho đến năm 2005, chủ yếu liệt kê cái gọi là cổ phiếu vốn hóa nhỏ (thường là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường khoảng 300 triệu đến 2 tỷ đô la). Việc đổi tên phản ánh sự chuyển hướng tập trung vào việc niêm yết các công ty cần huy động vốn. Nó có nghĩa là một lối vào ít bị cản trở hơn cho một công ty nhỏ hơn hoặc một Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC) để tận dụng và phát triển thông qua danh sách Nasdaq.

Mặc dù các yêu cầu niêm yết ban đầu được nới lỏng, nhưng quản trị công ty cần thiết để duy trì niêm yết Nasdaq là như nhau trên tất cả các cấp. Điều này có nghĩa là các công ty trên Thị trường vốn Nasdaq phải có quy tắc ứng xử, ủy ban kiểm toán, giám đốc độc lập, v.v.

Yêu cầu niêm yết đối với Thị trường vốn Nasdaq

Thị trường vốn Nasdaq giúp các công ty giai đoạn đầu được niêm yết dễ dàng hơn, đặc biệt là khi so sánh với các sàn giao dịch cao cấp khác với nhiều yêu cầu phức tạp hơn. Để niêm yết ban đầu trên Thị trường vốn Nasdaq, các công ty phải đáp ứng tất cả các tiêu chí theo ít nhất một trong ba tiêu chuẩn niêm yết — tiêu chuẩn vốn chủ sở hữu, tiêu chuẩn giá trị thị trường của tiêu chuẩn chứng khoán niêm yết hoặc tiêu chuẩn tổng tài sản / tổng doanh thu.

Tất cả các tiêu chuẩn đều có chung một số yêu cầu như một triệu cổ phiếu nắm giữ công khai, 300 cổ đông và ba nhà tạo lập thị trường (MM). Tuy nhiên, những điều này cũng khác nhau theo những cách quan trọng. Tiêu chuẩn vốn chủ sở hữu yêu cầu vốn chủ sở hữu cổ phần là 5 triệu đô la, trong đó hai tiêu chuẩn còn lại chỉ yêu cầu 4 triệu đô la; và nó cũng yêu cầu lịch sử hoạt động của hai năm, trong khi hai cái còn lại không yêu cầu lịch sử hoạt động. Giá trị thị trường của tiêu chuẩn chứng khoán niêm yết yêu cầu giá trị thị trường của chứng khoán niêm yết là 50 triệu đô la và giá trị thị trường của cổ phiếu nắm giữ công khai là 15 triệu đô la. Tiêu chuẩn thu nhập ròng là tiêu chuẩn duy nhất yêu cầu thu nhập ròng, 750.000 đô la trong năm tài chính gần nhất hoặc trong hai trong ba năm qua, nhưng có yêu cầu thấp nhất đối với giá trị thị trường của cổ phiếu nắm giữ công khai là 5 triệu đô la.

Mặc dù các công ty có thể chọn tiêu chuẩn phù hợp nhất với tình hình của họ, nhưng tiêu chuẩn niêm yết và quản trị bắt buộc nghiêm ngặt hơn một số thị trường vốn giai đoạn đầu. Do các chi phí liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn này, các công ty niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq thường vượt quá yêu cầu tối thiểu một cách thủ công trước khi họ quyết định niêm yết. Các thị trường vốn giai đoạn đầu khác như thị trường đầu tư thay thế, hoặc AIM, đã tự định vị mình là điểm đến có quy định nhẹ hơn để cung cấp danh sách cầu nối cho các công ty khi chúng phát triển đủ lớn cho Nasdaq.

Các bậc niêm yết Nasdaq

Sàn giao dịch Nasdaq có ba cấp cho các công ty niêm yết:

  • Thị trường vốn Nasdaq: trước đây được gọi là Thị trường Nasdaq SmallCap cho các công ty vốn hóa nhỏ
  • Thị trường toàn cầu Nasdaq: trước đây là một phần của Thị trường quốc gia Nasdaq (Nasdaq-NM) cho khoảng 1.450 cổ phiếu vốn hóa trung bình
  • Thị trường lựa chọn toàn cầu Nasdaq: cấp mới nhất, trước đây là một phần của Thị trường quốc gia Nasdaq và liệt kê khoảng 1.200 công ty vốn hóa lớn

Yêu cầu niêm yết cho mỗi cấp đòi hỏi các mức tài liệu khác nhau, giá trị vốn hóa thị trường trung bình so với tháng trước và số lượng cổ đông. Các công ty có thể chuyển từ cấp này sang cấp khác theo thời gian tùy thuộc vào cách họ đáp ứng các yêu cầu. Cấp cao nhất, Nasdaq Global Select thường có khoảng 1.200 công ty được niêm yết, trong khi các cấp thấp hơn dao động khoảng 1.000 đến 1.500 công ty mỗi công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia