Nasdaq 100 Index là gì?

25

Chỉ số Nasdaq 100 là một rổ gồm 100 công ty lớn nhất, giao dịch tích cực nhất của Hoa Kỳ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Chỉ số này bao gồm các công ty từ các ngành khác nhau ngoại trừ ngành tài chính, như các ngân hàng thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực phi tài chính này bao gồm bán lẻ, công nghệ sinh học, công nghiệp, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác.

Cân nhắc chỉ số

Chỉ mục được xây dựng trên phương pháp viết hoa đã sửa đổi. Phương pháp đã sửa đổi này sử dụng trọng lượng riêng lẻ của các mục được bao gồm theo vốn hóa thị trường của chúng. Trọng số cho phép các ràng buộc để hạn chế ảnh hưởng của các công ty lớn nhất và cân bằng chỉ số với tất cả các thành viên. Để thực hiện điều này, Nasdaq xem xét thành phần của chỉ số mỗi quý và điều chỉnh trọng số nếu các yêu cầu phân phối không được đáp ứng.

Giao dịch chỉ số Nasdaq 100

Nasdaq 100 được giao dịch thông qua Invesco QQQ Trust. Sản phẩm này được thiết kế để theo dõi hoạt động của 100 công ty lớn nhất trên sàn giao dịch Nasdaq. Mỗi công ty trong quỹ ủy thác phải là thành viên của Nasdaq 100. Ngoài ra, cổ phiếu niêm yết cần có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 200.000 và báo cáo công khai thu nhập hàng quý và hàng năm.

Một số ngoại lệ được thực hiện đối với các công ty mới đại chúng có vốn hóa thị trường cực cao. Các công ty có vấn đề về phá sản được bỏ qua Invesco QQQ Trust. Đôi khi, thành phần của quỹ tín thác có thể không trùng khớp với Chỉ số, nhưng mục tiêu chính của QQQ vẫn là theo dõi giá cả và hiệu suất của chỉ số cơ bản.

Thành phần của chỉ số Nasdaq 100

Chỉ số Nasdaq 100 bao gồm các tài sản trong các lĩnh vực khác nhau, ngoại trừ dịch vụ tài chính. Một phần lớn của chỉ số bao gồm lĩnh vực công nghệ, chiếm 56% trọng số của chỉ số. Lĩnh vực lớn nhất tiếp theo là dịch vụ tiêu dùng, được đại diện bởi các công ty như chuỗi nhà hàng, nhà bán lẻ và dịch vụ du lịch. Các cổ phiếu này chiếm gần một phần tư tỷ trọng vốn hóa nhờ sự tăng trưởng liên tục của gã khổng lồ bán lẻ Amazon (AMZN). Làm tròn chỉ số là chăm sóc sức khỏe, công nghiệp và viễn thông. Sự đa dạng của các công ty được đưa vào Nasdaq 100 đã giúp thúc đẩy lợi nhuận mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua.

Tiêu chí về tính đủ điều kiện

Để được đưa vào Nasdaq 100, chứng khoán chỉ số phải được niêm yết độc quyền trên sàn giao dịch Nasdaq. Điều này có thể bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu phổ thông, biên lai lưu ký của Mỹ (ADR) và cổ phiếu theo dõi. 27 quốc gia có mối liên hệ với các công ty đại diện trong chỉ số. Các cơ sở khác để đưa vào bao gồm vốn hóa thị trường và tính thanh khoản. Trong khi không có yêu cầu tối thiểu về vốn hóa thị trường, chỉ số này đại diện cho 100 công ty lớn nhất hàng đầu được niêm yết trên Nasdaq.

Nguồn tham khảo: investmentopedia