Mosaic Theory là gì?

Mosaic Theory là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Mosaic Theory

Thông tin về Mosaic Theory

Tên gọi tiếng Anh Mosaic Theory
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Mosaic Theory là gì?
  • Lý thuyết khảm là một phong cách nghiên cứu tài chính trong đó nhà phân tích sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để xác định giá trị của một công ty, cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác.
  • Lý thuyết khảm yêu cầu nhà phân tích thu thập thông tin công khai, không công khai và phi quan trọng về một công ty.
  • Phạm vi thông tin đa dạng này được sử dụng để giúp nhà phân tích xác định giá trị cổ phiếu của công ty và liệu cổ phiếu có nên được giới thiệu cho khách hàng hay không.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Mosaic Theory thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here