Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì?

Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Mortgage Servicing Rights (MSR)

Thông tin về Mortgage Servicing Rights (MSR)

Tên gọi tiếng Anh Mortgage Servicing Rights (MSR)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Mortgage Servicing Rights (MSR) là gì?
  • Quyền xử lý thế chấp được người khởi tạo thế chấp bán cho một tổ chức tài chính khác, sau đó tổ chức này sẽ tiếp quản việc quản lý thế chấp, bao gồm các nhiệm vụ như thu tiền thanh toán và chuyển chúng cho người khởi tạo.
  • Người cho vay ban đầu trả cho người phục vụ một khoản phí để thực hiện công việc này.
  • Không có gì thay đổi đối với bên thế chấp ngoại trừ địa chỉ mà các khoản thanh toán được gửi đến.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Mortgage Servicing Rights (MSR) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here