Mortgage Rate Lock Float Down là gì?

Mortgage Rate Lock Float Down là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Mortgage Rate Lock Float Down

Thông tin về Mortgage Rate Lock Float Down

Tên gọi tiếng Anh Mortgage Rate Lock Float Down
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Mortgage Rate Lock Float Down là gì?
  • Một khóa lãi suất thế chấp thả nổi khóa một tỷ lệ trong thời gian bảo lãnh phát hành với tùy chọn giảm nó nếu lãi suất thị trường giảm trong thời gian đó.
  • Người đi vay được bảo vệ trước việc tăng lãi suất trong khi tùy chọn thả nổi cho phép họ tận dụng lợi thế của việc giảm lãi suất trong thời gian khóa.
  • Tùy chọn này có tính phí — chi phí tùy thuộc vào người cho vay.
  • Người cho vay không tư vấn cho người vay khi lãi suất giảm, vì vậy người đi vay phải liên hệ với người cho vay nếu họ muốn thực hiện tùy chọn thả nổi.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Mortgage Rate Lock Float Down thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here