Mortgage-Backed Security (MBS) là gì?

Mortgage-Backed Security (MBS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Mortgage-Backed Security (MBS)

Thông tin về Mortgage-Backed Security (MBS)

Tên gọi tiếng Anh Mortgage-Backed Security (MBS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Mortgage-Backed Security (MBS) là gì?
  • Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) biến ngân hàng thành trung gian giữa người mua nhà và ngành đầu tư.
  • Ngân hàng xử lý các khoản vay và sau đó bán chúng với giá chiết khấu để được đóng gói dưới dạng MBS cho các nhà đầu tư như một loại trái phiếu thế chấp.
  • Đối với nhà đầu tư, MBS cũng an toàn như các khoản vay thế chấp hỗ trợ nó.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Mortgage-Backed Security (MBS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here