Monthly Active User (MAU) là gì?

Monthly Active User (MAU) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Monthly Active User (MAU)

Thông tin về Monthly Active User (MAU)

Tên gọi tiếng Anh Monthly Active User (MAU)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Monthly Active User (MAU) là gì?
Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Monthly Active User (MAU) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here