Modified Endowment Contract là gì?

Modified Endowment Contract là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Modified Endowment Contract

Thông tin về Modified Endowment Contract

Tên gọi tiếng Anh Modified Endowment Contract
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Modified Endowment Contract là gì?
  • Hợp đồng tài trợ sửa đổi (MEC) là điều khoản được cấp cho một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có số tiền tài trợ vượt quá giới hạn luật thuế liên bang.
  • Chính sách này phải không đáp ứng được thử nghiệm bảy lần của Đạo luật Doanh thu Kỹ thuật và Doanh thu năm 1988 (TAMRA).
  • Việc đánh thuế đối với các khoản rút tiền theo MEC cũng tương tự như việc đánh thuế các khoản rút tiền theo niên kim không đủ tiêu chuẩn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Modified Endowment Contract thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here