Modified Adjusted Gross Income (MAGI) là gì?

Modified Adjusted Gross Income (MAGI) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Modified Adjusted Gross Income (MAGI)

Thông tin về Modified Adjusted Gross Income (MAGI)

Tên gọi tiếng Anh Modified Adjusted Gross Income (MAGI)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Modified Adjusted Gross Income (MAGI) là gì?
Tổng thu nhập đã điều chỉnh đã điều chỉnh (MAGI)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Modified Adjusted Gross Income (MAGI) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here