Modified Accrual Accounting là gì?

Modified Accrual Accounting là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Modified Accrual Accounting

Thông tin về Modified Accrual Accounting

Tên gọi tiếng Anh Modified Accrual Accounting
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Modified Accrual Accounting là gì?
  • Kế toán dồn tích có điều chỉnh là phương pháp kết hợp giữa kế toán dồn tích với kế toán cơ sở tiền mặt.
  • Hệ thống sổ sách kế toán này kết hợp tính đơn giản của kế toán tiền mặt với khả năng phức tạp hơn của kế toán dồn tích để khớp các khoản thu liên quan với các khoản chi phí.
  • Kế toán dồn tích sửa đổi vay các yếu tố từ cả tiền mặt và kế toán dồn tích tùy thuộc vào tài sản là dài hạn hay ngắn hạn.
  • Các công ty đại chúng không thể sử dụng phương pháp kế toán này cho các báo cáo tài chính, nhưng nó được chấp nhận rộng rãi bởi các cơ quan chính phủ.
  • Các công ty đại chúng không thể sử dụng kế toán dồn tích đã sửa đổi vì nó không tuân thủ các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hoặc các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Modified Accrual Accounting thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here