Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) là gì?

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS)

Thông tin về Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS)

Tên gọi tiếng Anh Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) là gì?
Hệ thống khôi phục chi phí tăng tốc được sửa đổi (MACRS)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here