Milton Friedman là gì?

Milton Friedman là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Milton Friedman

Thông tin về Milton Friedman

Tên gọi tiếng Anh Milton Friedman
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Milton Friedman là gì?
  • Milton Friedman là một trong những tiếng nói kinh tế hàng đầu của nửa cuối thế kỷ 20 và đã phổ biến nhiều ý tưởng kinh tế vẫn còn quan trọng cho đến ngày nay.
  • Các lý thuyết kinh tế của Friedman đã trở thành cái được gọi là chủ nghĩa trọng tiền, đã bác bỏ những phần quan trọng của kinh tế học Keynes.
  • Trong cuốn sách của anh ấy Lịch sử tiền tệ của Hoa Kỳ, 1867-1960Friedman đã minh họa vai trò của chính sách tiền tệ trong việc tạo ra và có thể cho là làm tồi tệ thêm cuộc Đại suy thoái.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Milton Friedman thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here