Mezzanine Debt là gì?

114

Nợ Lửng Là Gì?

Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn chủ sở hữu, thường được gọi là chứng quyền, giúp tăng giá trị của khoản nợ cấp dưới và cho phép linh hoạt hơn khi giao dịch với các trái chủ. Nợ lửng thường liên quan đến các vụ mua lại và mua lại, mà khoản nợ này có thể được sử dụng để ưu tiên các chủ sở hữu mới trước các chủ sở hữu hiện tại trong trường hợp phá sản.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nợ lửng là khi một vấn đề nợ hỗn hợp nhỏ hơn một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành.
  • Nợ lửng thu hẹp khoảng cách giữa nợ và tài trợ vốn chủ sở hữu và là một trong những hình thức nợ có rủi ro cao nhất — dưới mức nợ thuần nhưng cao hơn mức vốn chủ sở hữu thuần túy.
  • Trên thực tế, nợ lửng hoạt động giống như một cổ phiếu hơn là nợ bởi vì các tùy chọn đi kèm làm cho việc chuyển đổi nợ thành cổ phiếu rất hấp dẫn.
  • Nợ lửng mang lại một số lợi nhuận cao nhất khi so sánh với các loại nợ khác, thường tạo ra tỷ lệ từ 12% đến 20% mỗi năm.
1:26

Tài trợ cho tầng lửng

Hiểu món nợ tầng lửng

Nợ lửng thu hẹp khoảng cách giữa vay nợ và tài trợ vốn cổ phần và là một trong những hình thức nợ có rủi ro cao nhất. Nó cao hơn vốn chủ sở hữu thuần túy nhưng lại thấp hơn nợ thuần túy. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là nó cũng mang lại một số lợi nhuận cao nhất khi so sánh với các loại nợ khác, vì nó thường nhận được tỷ lệ từ 12% đến 20% mỗi năm.

Các loại Nợ của Tầng lửng

Các loại vốn chủ sở hữu đi kèm với nợ có thể rất nhiều. Một số ví dụ về quyền chọn nhúng bao gồm quyền chọn mua cổ phiếu, quyền và chứng quyền. Trên thực tế, nợ lửng hoạt động giống như một cổ phiếu hơn là nợ bởi vì các tùy chọn đi kèm làm cho việc chuyển đổi nợ thành cổ phiếu rất hấp dẫn.

Cơ cấu nợ lửng thường phổ biến nhất trong các khoản mua lại có đòn bẩy. Ví dụ, một công ty cổ phần tư nhân có thể tìm cách mua một công ty với giá 100 triệu đô la bằng nợ, nhưng người cho vay chỉ muốn trả trước 80% giá trị, đưa ra khoản vay 80 triệu đô la. Công ty cổ phần tư nhân không muốn huy động 20 triệu đô la vốn riêng của mình và thay vào đó tìm kiếm một nhà đầu tư tầng lửng để tài trợ 15 triệu đô la.

Sau đó, công ty chỉ phải đầu tư 5 triệu đô la Mỹ để đáp ứng mức giá 100 triệu đô la. Vì nhà đầu tư đã sử dụng nợ lửng nên họ sẽ có thể chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu khi đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Việc sử dụng phương thức tài trợ này sẽ thúc đẩy lợi nhuận tiềm năng của người mua trong khi giảm thiểu số vốn mà người mua phải bỏ ra cho giao dịch.

Theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP), phân loại bảo mật kết hợp trên bảng cân đối kế toán phụ thuộc vào việc tùy chọn nhúng bị ảnh hưởng như thế nào đối với phần nợ. Nếu hành động thực hiện quyền chọn nhúng bị ảnh hưởng bởi cấu trúc của khoản nợ theo bất kỳ cách nào, thì hai phần kết hợp — nợ và quyền chọn cổ phần được nhúng — phải được phân loại trong cả hai phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cổ phần của bảng cân đối kế toán.

Ví dụ về Nợ tầng lửng

Nợ lửng thường được sử dụng nhiều nhất trong các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A). Ví dụ, vào năm 2016, Olympus Partners, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại Conn., Đã nhận được khoản vay nợ từ Antares Capital để mua lại AmSpec Holding Corp, một công ty cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận cho các nhà kinh doanh và lọc dầu.

Tổng số tiền tài trợ là 215 triệu đô la, bao gồm khoản tín dụng quay vòng, khoản vay có kỳ hạn và khoản vay có kỳ hạn trả chậm. Antares Capital đã cung cấp tổng số vốn dưới dạng nợ lửng, do đó, đưa ra các lựa chọn về vốn chủ sở hữu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia