Marginal Revenue (MR) là gì?

Marginal Revenue (MR) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Marginal Revenue (MR)

Thông tin về Marginal Revenue (MR)

Tên gọi tiếng Anh Marginal Revenue (MR)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Marginal Revenue (MR) là gì?
  • Doanh thu cận biên đề cập đến sự thay đổi gia tăng trong thu nhập do bán thêm một đơn vị.
  • Phân tích doanh thu cận biên giúp một công ty xác định doanh thu được tạo ra từ một đơn vị sản xuất bổ sung.
  • Một công ty đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của mình sẽ sản xuất đến mức chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên.
  • Khi doanh thu cận biên giảm xuống dưới chi phí cận biên, các công ty thường thực hiện phân tích chi phí - lợi ích và ngừng sản xuất

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Marginal Revenue (MR) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here