Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Marginal Rate of Technical Substitution là gì?

Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên – MRTS là gì?

Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên (MRTS) là một lý thuyết kinh tế minh họa tốc độ mà một yếu tố phải giảm xuống để có thể duy trì cùng mức năng suất khi một yếu tố khác được tăng lên.

MRTS phản ánh sự cho và nhận giữa các yếu tố, chẳng hạn như vốn và lao động, cho phép một công ty duy trì sản lượng không đổi. MRTS khác với tỷ lệ thay thế biên (MRS) vì MRTS tập trung vào điểm cân bằng của người sản xuất và MRS tập trung vào điểm cân bằng của người tiêu dùng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên cho biết tỷ lệ mà bạn có thể thay thế một đầu vào, chẳng hạn như lao động, cho một đầu vào khác, chẳng hạn như vốn, mà không làm thay đổi mức đầu ra.
  • Đường đẳng lượng, hoặc đường cong trên biểu đồ, cho thấy tất cả các kết hợp khác nhau của hai đầu vào dẫn đến cùng một lượng đầu ra.

Công thức cho MRTS là

MRTS (L, K) = Δ K Δ L = MP L MP K ở đâu: K = Thủ đô L = Nhân công MP = Sản phẩm cận biên của mỗi đầu vào Δ K Δ L = Số vốn có thể được giảm bớt khi lao động được tăng lên (thường là một đơn vị) begin {align} & text {MRTS ( textit {L}, textit {K})} = – frac { Delta K} { Delta L} = frac { text {MP} _L} { text {MP} _K} & textbf {where:} & K = text {Capital} & L = text {Labour} & text {MP} = text {Các sản phẩm gốc của mỗi input} & frac { Delta K} { Delta L} = text {Số vốn có thể giảm xuống} & text {khi tăng lao động (thường là một đơn vị)} end {căn chỉnh}

MRTS ( L , K ) = Δ L Δ K = MP K MP Lở đâu:K = VốnL = Lao độngMP = Sản phẩm cận biên của mỗi đầu vàoΔ L Δ K = Số vốn có thể giảmkhi lao động được tăng lên (thường là một đơn vị)

Cách tính Tỷ lệ Thay thế Kỹ thuật Biên – MRTS

Đường đẳng lượng là một biểu đồ thể hiện sự kết hợp giữa vốn và lao động sẽ mang lại sản lượng như nhau. Độ dốc của đường đẳng lượng cho biết MRTS hoặc tại bất kỳ điểm nào dọc theo đường đẳng lượng sẽ cần bao nhiêu vốn để thay thế một đơn vị lao động tại điểm sản xuất đó.

Ví dụ: trong biểu đồ của một đẳng thức trong đó vốn (được biểu thị bằng K trên trục Y và lao động (được biểu thị bằng L) trên trục X của nó, độ dốc của đẳng thế hoặc MRTS tại một điểm bất kỳ, được tính như dL / dK.

MRTS nói gì với bạn?

Độ dốc của isoquant, hoặc MRTS, trên biểu đồ cho thấy tốc độ mà tại đó một đầu vào nhất định, hoặc lao động hoặc vốn, có thể được thay thế cho đầu vào khác trong khi vẫn giữ nguyên mức đầu ra. MRTS được biểu thị bằng giá trị tuyệt đối của hệ số góc tại một điểm đã chọn.

Sự suy giảm MRTS cùng với một đẳng thức để tạo ra cùng một mức sản lượng được gọi là tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần. Hình dưới đây cho thấy rằng khi một công ty di chuyển xuống từ điểm (a) đến điểm (b) và sử dụng thêm một đơn vị lao động, thì công ty đó có thể từ bỏ 4 đơn vị vốn (K) và vẫn giữ nguyên mức cũ tại điểm (b). Vì vậy, MRTS là 4. Nếu công ty thuê một đơn vị lao động khác và chuyển từ điểm (b) sang (c), công ty có thể giảm mức sử dụng vốn (K) đi 3 đơn vị nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái, và MRTS là 3.

MRTS
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.