Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Marginal Profit là gì?

Lợi nhuận cận biên là gì?

Lợi nhuận cận biên là lợi nhuận mà một công ty hoặc cá nhân thu được khi một đơn vị bổ sung hoặc biên được sản xuất và bán. Biên đề cập đến chi phí tăng thêm hoặc lợi nhuận thu được khi sản xuất đơn vị tiếp theo. Sản phẩm cận biên là doanh thu tăng thêm kiếm được trong khi chi phí cận biên là chi phí tăng thêm để sản xuất thêm một đơn vị.

Lợi nhuận cận biên là chênh lệch giữa chi phí cận biên và sản phẩm cận biên (còn được gọi là doanh thu cận biên). Phân tích lợi nhuận cận biên rất hữu ích cho các nhà quản lý vì nó hỗ trợ trong việc quyết định xem có nên mở rộng sản xuất hay giảm tốc độ ngừng sản xuất hoàn toàn, một thời điểm được gọi là điểm ngừng hoạt động.

Theo lý thuyết kinh tế chính thống, một công ty sẽ tối đa hóa lợi nhuận tổng thể khi chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên, hoặc khi lợi nhuận cận biên chính xác bằng 0.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lợi nhuận cận biên là sự gia tăng lợi nhuận do sản xuất thêm một đơn vị.
  • Lợi nhuận cận biên được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa doanh thu cận biên và chi phí cận biên.
  • Phân tích lợi nhuận cận biên rất hữu ích vì nó có thể giúp xác định xem nên tăng hay giảm mức sản lượng.

Hiểu lợi nhuận cận biên

Lợi nhuận cận biên khác với lợi nhuận trung bình, lợi nhuận ròng và các thước đo lợi nhuận khác ở chỗ nó xem xét số tiền được tạo ra khi sản xuất thêm một đơn vị. Nó tính đến quy mô sản xuất bởi vì khi một công ty lớn hơn, cơ cấu chi phí của nó thay đổi, và tùy thuộc vào quy mô kinh tế, lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm khi sản xuất tăng lên.

Quy mô kinh tế đề cập đến tình huống mà lợi nhuận cận biên tăng lên khi quy mô sản xuất được tăng lên. Tại một thời điểm nhất định, lợi nhuận cận biên sẽ trở thành 0 và sau đó chuyển sang âm khi quy mô tăng vượt quá khả năng dự định của nó. Tại thời điểm này, công ty gặp bất lợi về quy mô.

Do đó, các công ty sẽ có xu hướng tăng sản lượng cho đến khi chi phí cận biên bằng với sản phẩm cận biên, đó là khi lợi nhuận cận biên bằng không. Nói cách khác, khi chi phí cận biên và sản phẩm cận biên (doanh thu) bằng 0, sẽ không có thêm lợi nhuận thu được khi sản xuất thêm một đơn vị.

Nếu lợi nhuận cận biên của một công ty chuyển sang âm, ban lãnh đạo của công ty có thể quyết định thu hẹp quy mô sản xuất, tạm dừng sản xuất hoặc từ bỏ hoàn toàn hoạt động kinh doanh nếu có vẻ như lợi nhuận cận biên dương sẽ không quay trở lại.

Cách tính lợi nhuận cận biên

Chi phí cận biên (MCMC) là chi phí để sản xuất thêm một đơn vị, và doanh thu cận biên (MR) là doanh thu kiếm được để sản xuất thêm một đơn vị.

Lợi nhuận cận biên (MP) = Doanh thu cận biên (MR) – chi phí cận biên (MCMC)

Trong kinh tế vi mô hiện đại, các công ty cạnh tranh với nhau sẽ có xu hướng sản xuất các đơn vị hàng hóa cho đến khi chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên ( MCMC = MR ), để lại lợi nhuận cận biên hiệu quả bằng không cho người sản xuất. Trên thực tế, trong cạnh tranh hoàn hảo, không có chỗ cho lợi nhuận cận biên vì cạnh tranh sẽ luôn đẩy giá bán xuống mức chi phí cận biên, và một công ty sẽ hoạt động cho đến khi doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên; do đó, không chỉ MC = MP , mà cả MC = MP = giá .

Nếu một công ty không thể cạnh tranh về chi phí và hoạt động với mức lỗ biên (lợi nhuận cận biên âm), thì công ty đó cuối cùng sẽ ngừng sản xuất. Do đó, tối đa hóa lợi nhuận đối với một công ty xảy ra khi công ty sản xuất đến mức chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên và lợi nhuận cận biên bằng không.

Cân nhắc đặc biệt

Điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận cận biên chỉ cung cấp lợi nhuận thu được từ việc sản xuất thêm một mặt hàng, chứ không phải lợi nhuận tổng thể của một công ty. Nói cách khác, một công ty nên ngừng sản xuất ở mức mà việc sản xuất thêm một đơn vị bắt đầu làm giảm lợi nhuận tổng thể.

Các biến số đóng góp vào chi phí cận biên bao gồm:

  • Nhân công
  • Chi phí vật tư hoặc nguyên liệu thô
  • Lãi trên nợ
  • Thuế

Chi phí cố định, hoặc chi phí chìm, không nên được tính vào việc tính toán lợi nhuận cận biên vì những chi phí một lần này không thay đổi hoặc làm thay đổi lợi nhuận của việc sản xuất đơn vị sản phẩm tiếp theo.

Chi phí mặt trời là những chi phí không thể thu hồi được như xây dựng nhà máy sản xuất hoặc mua một phần thiết bị. Phân tích lợi nhuận cận biên không bao gồm chi phí chìm vì nó chỉ xem xét lợi nhuận từ một đơn vị sản xuất nữa, chứ không phải tiền đã được chi cho các chi phí không thể thu hồi như nhà máy và thiết bị. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, xu hướng bao gồm chi phí cố định là khó khắc phục và các nhà phân tích có thể trở thành nạn nhân của sai lầm chi phí chìm, dẫn đến các quyết định quản lý sai lầm và thường tốn kém.

Tất nhiên, trong thực tế, nhiều công ty hoạt động với lợi nhuận cận biên được tối đa hóa để chúng luôn bằng 0. Điều này là do rất ít thị trường thực sự đạt đến sự cạnh tranh hoàn hảo do những mâu thuẫn về kỹ thuật, môi trường quản lý và luật pháp cũng như độ trễ và sự bất cân xứng của thông tin.

Các nhà quản lý của một công ty có thể không biết chi phí cận biên và doanh thu của họ trong thời gian thực, điều này có nghĩa là họ thường phải đưa ra quyết định sản xuất trong thời gian sau và ước tính tương lai. Ngoài ra, nhiều công ty hoạt động dưới mức sử dụng công suất tối đa của họ để có thể tăng cường sản xuất khi nhu cầu tăng đột biến mà không bị gián đoạn.

Tại sao các công ty quan tâm đến lợi nhuận cận biên của họ?

Để tối đa hóa lợi nhuận, một công ty nên sản xuất càng nhiều đơn vị càng tốt, nhưng chi phí sản xuất cũng có khả năng tăng lên khi sản xuất gia tăng. Khi lợi nhuận cận biên bằng 0 (tức là khi chi phí biên của việc sản xuất thêm một đơn vị bằng với doanh thu cận biên mà nó sẽ mang lại) thì mức sản xuất đó là tối ưu. Nếu lợi nhuận cận biên chuyển sang âm do chi phí, thì sản xuất nên được thu nhỏ trở lại.

Khi nào thì doanh nghiệp nên đóng cửa, khi nào cân nhắc lợi nhuận cận biên?

Nếu lợi nhuận cận biên là âm ở tất cả các mức sản xuất, thì hành động tốt nhất của công ty có lẽ là ngừng tất cả hoạt động sản xuất trong lúc này, thay vì tiếp tục sản xuất các đơn vị thua lỗ.

Quy mô nền kinh tế là gì?

Quy mô nền kinh tế đề cập đến các tình huống trong đó tăng sản lượng làm giảm chi phí cận biên. Trong những trường hợp như vậy, lợi nhuận cận biên sẽ tăng lên khi ngày càng nhiều đơn vị được sản xuất.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.