Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS) là gì?

Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS)

Thông tin về Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS)

Tên gọi tiếng Anh Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS) là gì?
Chứng khoán dự kiến ​​vốn chủ sở hữu dài hạn (LEAPS)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here