Long-Term Capital Gain or Loss là gì?

Long-Term Capital Gain or Loss là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Long-Term Capital Gain or Loss

Thông tin về Long-Term Capital Gain or Loss

Tên gọi tiếng Anh Long-Term Capital Gain or Loss
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Long-Term Capital Gain or Loss là gì?
  • Lãi hoặc lỗ vốn dài hạn áp dụng cho việc bán một khoản đầu tư được thực hiện sau khi sở hữu nó 12 tháng hoặc lâu hơn.
  • Các khoản thu nhập từ vốn dài hạn thường bị đánh thuế với mức thuế suất ưu đãi hơn các khoản thu nhập ngắn hạn.
  • Các khoản lỗ dài hạn có thể được sử dụng để bù đắp các khoản lãi dài hạn trong tương lai.
  • Kể từ năm 2019, thuế thu nhập vốn dài hạn ở mức 0% –20% tùy thuộc vào khung thuế của từng người.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Long-Term Capital Gain or Loss thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here