Long-Term Assets là gì?

Long-Term Assets là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Long-Term Assets

Thông tin về Long-Term Assets

Tên gọi tiếng Anh Long-Term Assets
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Long-Term Assets là gì?
Tài sản dài hạn

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Long-Term Assets thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here