Long/Short Fund là gì?

Long/Short Fund là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Long/Short Fund

Thông tin về Long/Short Fund

Tên gọi tiếng Anh Long/Short Fund
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Long/Short Fund là gì?
  • Các quỹ dài / ngắn sử dụng chiến lược đầu tư nhằm tìm kiếm vị thế mua vào các cổ phiếu được định giá thấp trong khi bán các cổ phiếu được định giá quá thấp.
  • Long / short tìm cách tăng cường đầu tư dài hạn truyền thống bằng cách tận dụng các cơ hội sinh lời từ các chứng khoán được xác định là được định giá thấp và được định giá cao hơn.
  • Vốn chủ sở hữu dài / ngắn thường được sử dụng bởi các quỹ đầu cơ, vốn thường có xu hướng dài hạn tương đối — ví dụ: chiến lược 130/30 trong đó tỷ lệ phơi sáng dài là 130% AUM và 30% là tỷ lệ phơi sáng ngắn hạn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Long/Short Fund thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here