Long-Run Average Total Cost (LRATC) là gì?

Long-Run Average Total Cost (LRATC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Long-Run Average Total Cost (LRATC)

Thông tin về Long-Run Average Total Cost (LRATC)

Tên gọi tiếng Anh Long-Run Average Total Cost (LRATC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Long-Run Average Total Cost (LRATC) là gì?
Tổng chi phí trung bình trong dài hạn (LRATC)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Long-Run Average Total Cost (LRATC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here