Long Jelly Roll là gì?

Long Jelly Roll là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Long Jelly Roll

Thông tin về Long Jelly Roll

Tên gọi tiếng Anh Long Jelly Roll
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Long Jelly Roll là gì?
  • Một cuộn thạch dài là một chiến lược giao dịch chênh lệch tùy chọn khai thác sự khác biệt về giá trong chênh lệch giá theo chiều ngang.
  • Bánh cuốn thạch dài bao gồm mua phết theo lịch dài và bán trét đặt theo lịch ngắn.
  • Hai phần trong một cuộn thạch dài thường có giá gần nhau đến mức không đủ lợi nhuận để biện minh cho việc thực hiện nó.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Long Jelly Roll thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here