London Metal Exchange (LME) là gì?

London Metal Exchange (LME) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – London Metal Exchange (LME)

Thông tin về London Metal Exchange (LME)

Tên gọi tiếng Anh London Metal Exchange (LME)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về London Metal Exchange (LME) là gì?
Sàn giao dịch kim loại London (LME)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về London Metal Exchange (LME) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here