Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Loan Production Office (LPO) là gì?

Văn phòng Sản xuất Khoản vay là gì?

Văn phòng sản xuất khoản vay (LPO) là một bộ phận hành chính của ngân hàng, như tên gọi của nó, chỉ giải quyết các hoạt động liên quan đến khoản vay. Cục Dự trữ Liên bang định nghĩa LPO là “một cơ sở có nhân viên, không phải là một chi nhánh, mở cửa cho công chúng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến cho vay như thông tin và ứng dụng cho vay”.

Được điều chỉnh bởi cả luật tiểu bang và Hội đồng quản trị của cơ sở ngân hàng chính, bản thân LPO không thể thực hiện các khoản cho vay mà chỉ có thể thực hiện các chức năng hành chính liên quan đến việc xử lý các khoản vay đó. Vì lý do đó, các quy định cấm không cho cơ sở LPO được gọi là chi nhánh của ngân hàng — trừ khi ủy viên ngân hàng tiểu bang cấp đơn đăng ký để cơ sở này hoạt động với tư cách chi nhánh. Tại thời điểm này, văn phòng sản xuất khoản vay có thể cung cấp dịch vụ cho vay đầy đủ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Văn phòng sản xuất khoản vay, hoặc LPO, là một bộ phận hành chính của ngân hàng chỉ tập trung vào các yêu cầu cho vay.
  • LPO chủ yếu giải quyết các yêu cầu thế chấp nhà ở nhưng cũng xử lý các loại cho vay khác.
  • LPO không thể cho vay trực tiếp nhưng có thể thực hiện tất cả các chức năng quản trị đi kèm với việc yêu cầu và nhận khoản vay.
  • LPO có thể thực hiện các nghiên cứu cần thiết để xem xét một khoản vay, và thậm chí có thể đề xuất xem khoản vay đó nên được chấp thuận hay từ chối, nhưng sau đó phải chuyển đơn đến ngân hàng để có quyết định cuối cùng.

Cách thức hoạt động của văn phòng sản xuất khoản vay

Đặt tại trụ sở của ngân hàng hoặc tại một địa điểm khác, văn phòng sản xuất khoản vay sẽ xem xét và xử lý các đơn xin vay, kiểm tra tính tuân thủ tiêu chuẩn và tính đầy đủ của các tài liệu. Nó thường giải quyết các khoản thế chấp nhà ở, nhưng cũng cung cấp các loại cho vay khác.

Người xử lý LPO hoặc người bảo lãnh phát hành thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ này: tiếp nhận, thu thập, phân phối và phân tích thông tin cần thiết để xử lý hoặc bảo lãnh khoản vay. Ngoài ra, bộ xử lý LPO liên lạc với người nộp đơn để có được thông tin cần thiết cho các hoạt động này. Các vai trò khác trong LPO bao gồm lãnh đạo sản xuất khoản vay, chuyên gia cho vay, giám sát hoạt động và điều phối viên dịch vụ khách hàng.

LPO có thể cung cấp cho khách hàng thông tin giáo dục về các khoản thế chấp và cho vay, tài liệu độc quyền từ ngân hàng mẹ hoặc tài liệu chung từ cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, các nhà xử lý LPO không được đưa ra hoặc thương lượng về tỷ lệ hoặc điều khoản cho vay, cũng như không được tư vấn cho người tiêu dùng về các điều khoản hoặc lãi suất cho vay thế chấp nhà ở.

Sau khi hoàn thành việc thu thập và phân tích tất cả dữ liệu, văn phòng sản xuất khoản vay sẽ chuyển đơn đến chính ngân hàng để đưa ra quyết định cuối cùng. Người xử lý cấp cao của LPO có thể đề nghị phê duyệt đơn đăng ký, nhưng quyết định thực tế phải là từ văn phòng chính hoặc chi nhánh.

Nếu khoản vay được chấp thuận, LPO cũng có thể chịu trách nhiệm chuyển séc hoặc tiền của ngân hàng cho người vay hoặc tài khoản của họ.

Văn phòng sản xuất khoản vay chỉ có thể hoạt động với tư cách là chi nhánh, cung cấp dịch vụ cho vay đầy đủ, nếu ngân hàng này thành công kiến nghị với ủy viên ngân hàng tiểu bang để được phép.

Cân nhắc Đặc biệt cho Văn phòng Sản xuất Khoản vay

Bởi vì nó không phải là một chi nhánh đầy đủ của ngân hàng, văn phòng sản xuất khoản vay không bắt buộc phải đăng các chính sách hoặc bảng chỉ dẫn của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) hoặc Sự sẵn có của Quỹ và Thu séc (Quy định CC). Tuy nhiên, văn phòng nên trưng bày một tấm áp phích Cho vay Nhà ở Bình đẳng, đây là một yêu cầu bắt buộc ở bất cứ nơi nào nhận tiền gửi hoặc cho vay.

LPO so với Loan Servicer

Mặc dù cả hai đều cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính, LPO không giống như một công ty cung cấp dịch vụ cho vay. Trên thực tế, cả hai hoạt động ở các đầu khác nhau của quá trình. LPO chỉ có thể quản lý quá trình từ khi nộp đơn đến khi giải ngân khoản vay. Ngược lại, kể từ khi số tiền thu được của một khoản vay được phân tán cho đến khi khoản vay được trả hết, công ty cung cấp dịch vụ cho vay sẽ quản lý khoản vay đó.

Sự nhầm lẫn thường nảy sinh bởi vì ngày nay các khoản vay thường được phục vụ bởi các bên thứ ba tách biệt với tổ chức phát hành các khoản vay đó. Theo truyền thống, dịch vụ cho vay là một chức năng cốt lõi được thực hiện bởi các ngân hàng. Ngày nay, các nhiệm vụ có thể được thực hiện bởi một tổ chức phi ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ cho vay hoặc một dịch vụ phụ hoạt động như một nhà cung cấp bên thứ ba cho các tổ chức cho vay.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.