Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX) là gì?

Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX)

Thông tin về Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX)

Tên gọi tiếng Anh Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX) là gì?
  • Chỉ số Hoán đổi Mặc định Tín dụng Khoản vay (Markit LCDX) là một chỉ số chuyên biệt về các giao dịch hoán đổi nợ tín dụng chỉ dành cho khoản vay (CDS) bao gồm 100 công ty Bắc Mỹ riêng lẻ có giao dịch nợ không có bảo đảm trên các thị trường thứ cấp rộng lớn.
  • LCDX được giao dịch qua quầy và được quản lý bởi một tập đoàn các ngân hàng đầu tư lớn, cung cấp tính thanh khoản và hỗ trợ định giá các khoản hoán đổi nợ tín dụng cá nhân.
  • IHS Markit Ltd, có trụ sở chính tại London, cung cấp chỉ số này.
  • LCDX bắt đầu với lãi suất phiếu giảm giá cố định (225 điểm cơ bản); giao dịch làm thay đổi giá và thay đổi lợi tức, giống như một trái phiếu tiêu chuẩn.
  • Số tiền mua tối thiểu cho LCDX có thể lên tới hàng triệu đô la, vì vậy hầu hết các nhà đầu tư là các công ty tổ chức lớn, chẳng hạn như các nhà quản lý tài sản, ngân hàng, quỹ đầu cơ và công ty bảo hiểm.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here