Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Loan Constant là gì?

Hằng số Khoản vay là gì?

Hằng số cho vay là một tỷ lệ phần trăm cho biết dịch vụ nợ hàng năm của một khoản vay so với tổng giá trị gốc của nó. Phép tính cho một hằng số cho vay là dịch vụ nợ hàng năm chia cho tổng số tiền vay. Khi mua sắm một khoản vay, người đi vay có thể so sánh hằng số khoản vay của các khoản vay khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Khoản vay có hằng số cho vay thấp nhất sẽ có các yêu cầu về dịch vụ nợ thấp hơn, có nghĩa là người đi vay sẽ trả lãi và gốc ít hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Hằng số cho vay chỉ áp dụng cho các khoản vay có lãi suất cố định và không áp dụng cho các khoản vay có lãi suất thay đổi.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hằng số cho vay là một tỷ lệ phần trăm cho biết dịch vụ nợ hàng năm của một khoản vay so với tổng giá trị gốc của một khoản vay.
  • Tiền gốc, lãi suất khoản vay, thời hạn và tần suất thanh toán được sử dụng để tính hằng số khoản vay.
  • Các bảng và máy tính hằng số cho vay rất phổ biến để tính toán các khoản thanh toán thế chấp.
  • Khi đi mua sắm xung quanh một khoản vay, người đi vay thường sẽ chọn khoản vay với khoản vay thấp nhất không đổi vì điều này có nghĩa là các khoản thanh toán dịch vụ nợ cho khoản vay đó sẽ thấp hơn.

Cách hoạt động của một khoản vay không đổi

Hằng số cho vay là sự so sánh giữa khoản nợ hàng năm của khoản vay với tổng giá trị gốc của khoản vay. Dịch vụ nợ của khoản vay là tổng số tiền mặt mà người đi vay phải trả để trả lãi và gốc của khoản vay trong một thời hạn nhất định.

Hằng số cho vay được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm và có thể được xác định cho tất cả các loại cho vay. Nó giúp người đi vay và các nhà phân tích hiểu rõ hơn các yếu tố liên quan đến một khoản vay và số tiền họ phải trả hàng năm so với số tiền gốc của khoản vay.

Hằng số thế chấp là hằng số cho vay cụ thể đối với một khoản vay bất động sản.

Tính Hằng số Khoản vay

Việc tính toán hằng số cho vay thường đòi hỏi người đi vay phải có được từ người cho vay nhiều điều khoản liên quan đến hợp đồng cho vay. Các điều khoản bao gồm các yếu tố như tổng tiền gốc, lãi suất khoản vay, thời gian thanh toán và tần suất thanh toán. Việc có được các yếu tố thời hạn cho vay này cho phép tính toán một khoản thanh toán đơn giản theo giá trị hiện tại để chuyển đến các khoản thanh toán hàng tháng. Khi các khoản thanh toán hàng tháng được xác định, người đi vay có thể dễ dàng tính toán hằng số khoản vay của họ bằng cách sử dụng công thức sau:

Khoản vay không đổi = Dịch vụ Nợ hàng năm / Tổng số tiền cho vay

Ví dụ, lấy một người đi vay thế chấp, người đã vay được 150.000 đô la. Khoản vay có lãi suất cố định 6% với thời hạn 30 năm và trả lãi hàng tháng. Sử dụng máy tính thanh toán, người vay sẽ tính toán các khoản thanh toán hàng tháng là 899,33 đô la, dẫn đến khoản nợ hàng năm là 10.791,96 đô la. Với dịch vụ nợ hàng năm này, hằng số khoản vay của người đi vay sẽ là 7,2% hoặc 10.791,96 đô la / 150.000 đô la.

Cân nhắc đặc biệt

Hằng số khoản vay, khi nhân với số tiền gốc của khoản vay ban đầu, sẽ cho ra số tiền bằng đô la của các khoản thanh toán định kỳ hàng năm. Hằng số cho vay có thể được sử dụng để so sánh chi phí thực của khoản vay. Hằng số cho vay chỉ có sẵn cho các khoản vay có lãi suất cố định vì lãi suất thay đổi có các mức dịch vụ nợ hàng năm khác nhau dựa trên lãi suất thay đổi. Với sự lựa chọn của hai khoản vay, người đi vay thường sẽ chọn một khoản vay có hằng số khoản vay thấp hơn, vì nó sẽ có yêu cầu dịch vụ nợ thấp hơn.

Bảng cố định khoản vay

Các bảng hằng số cho vay đã được sử dụng rộng rãi trong ngành bất động sản trước khi các máy tính tài chính ra đời vì chúng giúp tính toán các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng tương đối dễ dàng. Các bảng hằng số cho vay cung cấp thông tin được kiểm tra trước cho người vay về khoản vay của họ với một mức hằng số cho vay được báo giá.

Nếu người đi vay từ ví dụ trên được cho vay của họ không đổi, họ có thể tìm lãi suất và điều khoản thanh toán từ bảng hằng số khoản vay mà không cần các đầu vào khác. Người vay chỉ cần xác định 7,2% trong bảng. Từ đó, họ sẽ tìm thấy lãi suất tương ứng là 6% trên trục hoành. Trên trục tung, số lượng thanh toán trong các tháng cũng sẽ được cung cấp ở mức 360.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.