Loan Committee là gì?

Loan Committee là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Loan Committee

Thông tin về Loan Committee

Tên gọi tiếng Anh Loan Committee
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Loan Committee là gì?
  • Ủy ban cho vay bao gồm quản lý cấp trên của một tổ chức cho vay có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay mà nhân viên cho vay ban đầu không có thẩm quyền phê duyệt.
  • Các loại cho vay mà ủy ban cho vay đánh giá thường có quy mô lớn và / hoặc có rủi ro.
  • Công việc của ủy ban cho vay là đảm bảo rằng khoản vay đang được xem xét đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, chính sách cho vay của công ty và phù hợp với khẩu vị rủi ro tín dụng của công ty.
  • Các ủy ban cho vay đánh giá các yếu tố như các yếu tố giảm thiểu rủi ro, điểm tín dụng của người vay, lịch sử thanh toán trong quá khứ, các khoản nợ chưa thanh toán và khả năng thanh khoản hiện tại.
  • Ba cơ quan báo cáo tín dụng chính ở Hoa Kỳ cung cấp thông tin tín dụng quan trọng về người đi vay để giúp các ủy ban cho vay đi đến quyết định của họ.
  • Ủy ban cho vay cũng xác định các hành động sẽ được thực hiện đối với các khoản vay quá hạn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Loan Committee thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here