Home Kiến Thức Kinh Tế Học Loan Commitment là gì?

Loan Commitment là gì?

0

Cam kết cho vay là gì?

Cam kết cho vay là việc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính khác đồng ý cho doanh nghiệp hoặc cá nhân vay một khoản tiền xác định. Cam kết cho vay rất hữu ích cho những người tiêu dùng đang tìm mua nhà hoặc một doanh nghiệp đang có kế hoạch thực hiện một giao dịch mua lớn.

Khoản vay có thể ở dạng một khoản một lần hoặc — trong trường hợp cam kết cho vay không kỳ hạn — một hạn mức tín dụng mà người đi vay có thể sử dụng khi cần thiết (lên đến một giới hạn xác định trước).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cam kết cho vay là việc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính khác đồng ý cho doanh nghiệp hoặc cá nhân vay một khoản tiền xác định.
  • Các cam kết cho vay rất hữu ích cho người tiêu dùng đang tìm mua nhà hoặc các doanh nghiệp đang có kế hoạch thực hiện một giao dịch mua lớn.
  • Khoản vay có thể dưới hình thức một lần hoặc một hạn mức tín dụng mà người đi vay có thể rút ra khi cần thiết (lên đến một hạn mức xác định trước).
  • Các cam kết cho vay có thể có bảo đảm hoặc không có bảo đảm; một cam kết có bảo đảm thường dựa trên mức độ tín nhiệm của người đi vay và có một số hình thức thế chấp hỗ trợ cho cam kết đó. trong khi một cam kết không có bảo đảm chỉ dựa trên mức độ uy tín tín dụng của người đi vay (cam kết không có tài sản đảm bảo).

Hiểu cam kết cho vay

Các tổ chức tài chính đưa ra các cam kết cho vay dựa trên mức độ tín nhiệm của người đi vay và — nếu đó là một cam kết có bảo đảm — dựa trên giá trị của một số hình thức thế chấp. Trong trường hợp người tiêu dùng cá nhân, tài sản thế chấp này có thể là một ngôi nhà. Sau đó, người đi vay có thể sử dụng số vốn có sẵn theo cam kết cho vay, lên đến hạn mức đã thỏa thuận. Cam kết cho vay không kỳ hạn hoạt động giống như một hạn mức tín dụng quay vòng: Khi người đi vay trả lại một phần nợ gốc của khoản vay, người cho vay sẽ cộng số tiền đó trở lại hạn mức cho vay khả dụng.

Lãi suất khi vay có đảm bảo cam kết có thể thấp hơn, nhưng hình thức cho vay này yêu cầu phải có tài sản thế chấp; nếu bạn không thể hoàn trả khoản vay, bạn có thể có nguy cơ mất tài sản thế chấp.

Các loại cam kết cho vay

Các cam kết cho vay có thể có bảo đảm hoặc không có bảo đảm.

Cam kết Khoản vay Có Bảo đảm

Một cam kết có bảo đảm thường dựa trên mức độ tín nhiệm của người đi vay và nó có một số hình thức thế chấp hỗ trợ. Hai ví dụ về các cam kết cho vay có bảo đảm mở đối với người tiêu dùng là thẻ tín dụng có bảo đảm – trong đó tiền trong tài khoản ngân hàng được dùng làm tài sản thế chấp – và hạn mức tín dụng sở hữu nhà (HELOC) –trong đó vốn chủ sở hữu trong một ngôi nhà được sử dụng làm tài sản thế chấp.

Do hạn mức tín dụng thường dựa trên giá trị của tài sản đảm bảo nên hạn mức tín dụng đối với cam kết cho vay có đảm bảo thường cao hơn so với cam kết cho vay tín chấp. Ngoài ra, lãi suất của khoản vay có thể thấp hơn và thời gian hoàn vốn đối với khoản vay có cam kết có bảo đảm sẽ lâu hơn đối với khoản vay không có thế chấp. Tuy nhiên, quy trình phê duyệt thường đòi hỏi nhiều thủ tục giấy tờ hơn và mất nhiều thời gian hơn so với khoản vay không có thế chấp.

Người cho vay nắm giữ chứng thư hoặc quyền sở hữu của tài sản thế chấp – hoặc đặt quyền thế chấp tài sản – cho đến khi khoản vay được thanh toán hoàn toàn. Việc vỡ nợ đối với một khoản vay có bảo đảm có thể dẫn đến việc người cho vay có quyền sở hữu và bán tài sản đảm bảo, lúc đó họ sẽ có trách nhiệm sử dụng số tiền thu được để trang trải khoản vay.

Cam kết cho vay không có bảo đảm

Một khoản vay không có bất kỳ tài sản đảm bảo nào hỗ trợ nó chủ yếu dựa trên mức độ tín nhiệm của người đi vay. Thẻ tín dụng không có thế chấp là một trong những ví dụ rất cơ bản về cam kết cho vay đầu kỳ mở không có thế chấp. Thông thường, điểm tín dụng của người vay càng cao thì hạn mức tín dụng càng cao.

Tuy nhiên, lãi suất có thể cao hơn so với cam kết cho vay có bảo đảm vì không có tài sản thế chấp nào hỗ trợ cho khoản nợ. Các khoản vay tín chấp thường có lịch thanh toán và lãi suất tối thiểu cố định. Quy trình để có được loại khoản vay này thường mất ít thủ tục giấy tờ và thời gian phê duyệt hơn so với một khoản vay có đảm bảo cam kết.

Ưu điểm và Nhược điểm của Cam kết cho vay

Các cam kết cho vay mở rất linh hoạt và có thể hữu ích cho việc thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn đột xuất hoặc trang trải các trường hợp khẩn cấp về tài chính. Ngoài ra, HELOCs thường có lãi suất thấp, điều này có thể làm cho các khoản thanh toán của họ hợp lý hơn. Thẻ tín dụng có bảo đảm có thể giúp người tiêu dùng thiết lập hoặc xây dựng lại tín dụng của họ; thanh toán hóa đơn đúng hạn và giữ cho tổng số nợ thẻ tín dụng ở mức thấp sẽ cải thiện điểm tín dụng của họ và kịp thời họ có thể đủ điều kiện để được cấp thẻ tín dụng không có bảo đảm.

Nhược điểm của cam kết cho vay có bảo đảm là người đi vay lấy quá nhiều tiền và không có khả năng hoàn trả khoản vay có thể phải mất tài sản thế chấp của họ. Ví dụ, điều này có thể có nghĩa là mất nhà của họ. Các cam kết không có bảo đảm có lãi suất cao hơn, khiến việc vay vốn trở nên đắt đỏ hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia