Load Fund là gì?

Load Fund là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Load Fund

Thông tin về Load Fund

Tên gọi tiếng Anh Load Fund
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Load Fund là gì?
  • Một quỹ nạp bao gồm cổ phiếu quỹ tương hỗ có hoa hồng bán hàng do người mua quỹ trả.
  • Tải có thể được trả tại thời điểm mua (tải trước) hoặc tại thời điểm bán (tải sau), và thường được trả cho một nhà môi giới hoặc đại lý đã bán quỹ.
  • Cách tải sẽ được thanh toán sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại chia sẻ quỹ tương hỗ có liên quan.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Load Fund thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here