Liquified Natural Gas (LNG) là gì?

Liquified Natural Gas (LNG) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Liquified Natural Gas (LNG)

Thông tin về Liquified Natural Gas (LNG)

Tên gọi tiếng Anh Liquified Natural Gas (LNG)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Liquified Natural Gas (LNG) là gì?
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Liquified Natural Gas (LNG) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here