là gì?

0

Định giá Doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là một quá trình tổng quát nhằm xác định giá trị kinh tế của toàn bộ doanh nghiệp hoặc đơn vị công ty. Định giá doanh nghiệp có thể được sử dụng để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp vì nhiều lý do, bao gồm giá trị bán, xác lập quyền sở hữu đối tác, thuế và thậm chí thủ tục ly hôn. Các chủ sở hữu thường sẽ nhờ đến các nhà đánh giá doanh nghiệp chuyên nghiệp để có một ước tính khách quan về giá trị của doanh nghiệp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Định giá doanh nghiệp xác định giá trị kinh tế của doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh.
  • Định giá doanh nghiệp có thể được sử dụng để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp vì nhiều lý do, bao gồm giá trị bán, xác lập quyền sở hữu đối tác, thuế và thậm chí thủ tục ly hôn.
  • Một số phương pháp định giá doanh nghiệp tồn tại, chẳng hạn như xem xét vốn hóa thị trường, số nhân thu nhập hoặc giá trị sổ sách, trong số những phương pháp khác.
1:10

Xem ngay: Cách xác định giá trị doanh nghiệp

Khái niệm cơ bản về Định giá Doanh nghiệp

Chủ đề định giá doanh nghiệp thường xuyên được thảo luận trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Định giá doanh nghiệp thường được tiến hành khi một công ty đang muốn bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động của mình hoặc tìm cách hợp nhất hoặc mua lại một công ty khác. Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị hiện tại của doanh nghiệp, sử dụng các thước đo khách quan và đánh giá tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp có thể bao gồm phân tích về ban lãnh đạo của công ty, cấu trúc vốn, triển vọng thu nhập trong tương lai hoặc giá trị thị trường của tài sản của công ty. Các công cụ được sử dụng để định giá có thể khác nhau giữa các nhà đánh giá, doanh nghiệp và ngành. Các cách tiếp cận phổ biến để xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm xem xét báo cáo tài chính, chiết khấu mô hình dòng tiền và so sánh các công ty tương tự.

Việc định giá cũng rất quan trọng đối với việc báo cáo thuế. Sở Thuế vụ (IRS) yêu cầu doanh nghiệp phải được định giá dựa trên giá trị thị trường hợp lý của nó. Một số sự kiện liên quan đến thuế như bán, mua hoặc tặng cho cổ phiếu của một công ty sẽ bị đánh thuế tùy thuộc vào việc định giá.

Ước tính giá trị hợp lý của một doanh nghiệp là một nghệ thuật và một khoa học; Có một số mô hình chính thức có thể được sử dụng, nhưng việc lựa chọn mô hình phù hợp và sau đó là các đầu vào thích hợp có thể hơi chủ quan.

Cân nhắc đặc biệt: Phương pháp định giá

Có rất nhiều cách để một công ty có thể được đánh giá cao. Bạn sẽ tìm hiểu về một số phương pháp này bên dưới.

1. Vốn hóa Thị trường

Vốn hóa thị trường là phương pháp định giá doanh nghiệp đơn giản nhất. Nó được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ: kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2018, Microsoft Inc. đã giao dịch ở mức 86,35 đô la. Với tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,715 tỷ, công ty khi đó có thể được định giá là 86,35 USD x 7,715 tỷ = 666,19 tỷ USD.

2. Phương pháp Doanh thu theo lần

Theo phương pháp định giá doanh thu theo thời gian, một luồng doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định được áp dụng cho một hệ số nhân phụ thuộc vào ngành và môi trường kinh tế. Ví dụ: một công ty công nghệ có thể được định giá ở mức doanh thu gấp 3 lần, trong khi một công ty dịch vụ có thể được định giá ở mức doanh thu gấp 0,5 lần.

3. Hệ số nhân thu nhập

Thay vì sử dụng phương pháp doanh thu theo thời gian, hệ số nhân thu nhập có thể được sử dụng để có được bức tranh chính xác hơn về giá trị thực của một công ty, vì lợi nhuận của một công ty là một chỉ số đáng tin cậy hơn về thành công tài chính của nó hơn là doanh thu bán hàng. Hệ số nhân thu nhập điều chỉnh lợi nhuận trong tương lai so với dòng tiền có thể được đầu tư với lãi suất hiện tại trong cùng một khoảng thời gian. Nói cách khác, nó điều chỉnh tỷ lệ P / E hiện tại để tính đến lãi suất hiện tại.

4. Phương pháp Dòng tiền chiết khấu (DCF)

Phương pháp DCF xác định giá trị doanh nghiệp tương tự như hệ số nhân thu nhập. Phương pháp này dựa trên những dự đoán về dòng tiền trong tương lai, được điều chỉnh để có được giá trị thị trường hiện tại của công ty. Sự khác biệt chính giữa phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp số nhân lợi nhuận là nó có tính đến lạm phát để tính giá trị hiện tại.

5. Giá trị sổ sách

Đây là giá trị vốn chủ sở hữu của các cổ đông của một doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo bảng cân đối kế toán. Giá trị ghi sổ được tính bằng cách lấy tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả.

6. Giá trị thanh lý

Giá trị thanh lý là số tiền mặt ròng mà doanh nghiệp sẽ nhận được nếu tài sản của doanh nghiệp được thanh lý và các khoản nợ phải trả đã được thanh toán ngay hôm nay.

Đây không phải là danh sách đầy đủ các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng hiện nay. Các phương pháp khác bao gồm giá trị thay thế, giá trị chia tay, định giá dựa trên tài sản và nhiều phương pháp khác.

Công nhận trong Định giá Doanh nghiệp

Tại Hoa Kỳ, Chứng nhận Định giá Doanh nghiệp (ABV) là một chỉ định chuyên môn được trao cho các kế toán viên như CPA, những người chuyên tính toán giá trị của doanh nghiệp. Chứng chỉ ABV do Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) giám sát và yêu cầu các ứng viên hoàn thành quy trình đăng ký, vượt qua kỳ thi, đáp ứng các yêu cầu về Kinh nghiệm Kinh doanh và Giáo dục tối thiểu, đồng thời trả phí chứng nhận (kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 , phí hàng năm cho ABV Credential là $ 380).

Việc duy trì chứng chỉ ABV cũng yêu cầu những người có chứng chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về kinh nghiệm làm việc và học tập suốt đời. Các ứng viên thành công có quyền sử dụng ký hiệu ABV với tên của họ, điều này có thể cải thiện cơ hội việc làm, danh tiếng nghề nghiệp và mức lương. Tại Canada, Chartered Business Valuator (CBV) là một chỉ định chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia định giá doanh nghiệp. Nó được cung cấp bởi Viện Thẩm định giá Doanh nghiệp Công chứng Canada (CICBV).

Nguồn tham khảo: investmentopedia