là gì?

20

Tịch thu tài sản là gì?

Tịch thu tài sản là một quy trình pháp lý trong đó người cho vay cố gắng thu hồi số tiền nợ của một khoản vay không trả được bằng cách chiếm quyền sở hữu tài sản thế chấp và bán tài sản đó. Thông thường, vỡ nợ được kích hoạt khi người vay bỏ lỡ một số khoản thanh toán cụ thể hàng tháng, nhưng nó cũng có thể xảy ra khi người vay không đáp ứng các điều khoản khác trong tài liệu thế chấp.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Tịch thu tài sản là một quy trình pháp lý cho phép người cho vay thu hồi số tiền nợ của một khoản vay không trả được bằng cách sở hữu và bán tài sản đã thế chấp.
 • Quy trình tịch thu nhà khác nhau tùy theo tiểu bang, nhưng nói chung, người cho vay cố gắng làm việc với người vay để giúp họ nắm bắt được các khoản thanh toán và tránh bị tịch thu tài sản.
 • Số ngày trung bình trên toàn quốc gần đây nhất cho quá trình tịch thu nhà là 857; tuy nhiên, dòng thời gian thay đổi rất nhiều theo tiểu bang.
0:58

Xem ngay: Việc tịch biên hoạt động như thế nào?

Hiểu về tịch thu nhà

Quy trình tịch thu tài sản bắt nguồn từ cơ sở pháp lý của hợp đồng thế chấp hoặc chứng thư ủy thác, cho phép người cho vay quyền sử dụng tài sản để thế chấp trong trường hợp người vay không tuân thủ các điều khoản của văn bản thế chấp. Mặc dù quy trình này thay đổi theo từng tiểu bang, nhưng quy trình tịch thu nhà thường bắt đầu khi một người đi vay không trả được nợ hoặc bỏ lỡ ít nhất một lần thanh toán thế chấp. Người cho vay sau đó sẽ gửi một thông báo thanh toán bị bỏ lỡ cho biết rằng khoản thanh toán của tháng đó chưa được nhận.

Nếu người đi vay bỏ lỡ hai lần thanh toán, người cho vay sẽ gửi một thư yêu cầu. Điều này nghiêm trọng hơn một thông báo thanh toán bị bỏ lỡ, nhưng người cho vay vẫn có thể sẵn sàng thu xếp để người vay bắt kịp các khoản thanh toán bị bỏ lỡ.

Người cho vay sẽ gửi thông báo về việc không trả được nợ sau 90 ngày kể từ ngày thanh toán bị bỏ lỡ. Khoản vay được bàn giao cho bộ phận tịch thu tài sản của người cho vay và người đi vay thường có thêm 30 ngày nữa để giải quyết các khoản thanh toán và khôi phục khoản vay (đây được gọi là thời gian khôi phục). Vào cuối thời hạn phục hồi, người cho vay sẽ bắt đầu tịch thu tài sản nếu chủ nhà chưa thực hiện các khoản thanh toán đã bỏ lỡ.

Một khoản tịch thu xuất hiện trên báo cáo tín dụng của người vay trong vòng một hoặc hai tháng và ở đó trong bảy năm kể từ ngày thanh toán bị bỏ lỡ đầu tiên. Sau đó, việc tịch thu tài sản được xóa khỏi báo cáo tín dụng của người vay.

Quy trình tịch thu nhà thay đổi theo từng tiểu bang

Mỗi tiểu bang có luật quản lý việc tịch thu nhà, bao gồm các thông báo mà người cho vay phải đăng công khai, các lựa chọn của chủ nhà để đưa khoản vay hiện tại và tránh bị tịch thu tài sản, tiến trình và quy trình bán tài sản.

Việc tịch thu tài sản — hành động thực sự của một người cho vay thu giữ một tài sản — thường là bước cuối cùng sau một quy trình trước khi xiết nhà kéo dài. Trước khi tịch thu tài sản, người cho vay có thể đưa ra một số lựa chọn thay thế để tránh bị tịch thu tài sản, nhiều lựa chọn trong số đó có thể làm trung gian cho những hậu quả tiêu cực của việc tịch thu nhà đối với cả người mua và người bán.

Ở 22 tiểu bang — bao gồm Florida, Illinois và New York — việc tịch thu tài sản theo pháp luật là tiêu chuẩn. Đây là nơi mà người cho vay phải thông qua các tòa án để được phép cưỡng chế tài sản bằng cách chứng minh người đi vay là người phạm tội. Nếu việc tịch thu tài sản được chấp thuận, cảnh sát trưởng địa phương bán đấu giá tài sản cho người trả giá cao nhất để cố gắng thu hồi số tiền mà ngân hàng đang nợ, hoặc ngân hàng trở thành chủ sở hữu và bán tài sản thông qua con đường truyền thống để bù đắp khoản lỗ.

28 tiểu bang khác — bao gồm Arizona, California, Georgia và Texas — chủ yếu sử dụng biện pháp tịch thu tài sản bất hợp pháp, còn được gọi là quyền bán. Loại tịch biên này có xu hướng nhanh hơn so với tịch thu tài sản theo tư pháp, và nó không thông qua các tòa án trừ khi chủ nhà kiện người cho vay.

Việc tịch thu tài sản mất bao lâu?

Các tài sản bị tịch thu trong quý 2 năm 2021 đã trải qua trung bình 922 ngày trong quá trình tịch thu nhà, theo Báo cáo Thị trường Tịch thu Nhà của Hoa Kỳ từ ATTOM Data Solutions, một nhà cung cấp dữ liệu bất động sản. Con số này giảm nhẹ so với mức trung bình của quý trước là 930 ngày và tăng 34,5%, từ 685 ngày, trong quý 2 năm 2020.

Số ngày trung bình thay đổi theo từng tiểu bang do các luật và thời hạn tịch thu nhà khác nhau. Các bang có số ngày trung bình dài nhất cho các tài sản bị tịch thu trong quý 2 năm 2021 là:

 • Hawaii (3.068 ngày)
 • New York (1.822 ngày)
 • Indiana (1.617 ngày)

Các quốc gia có thời gian thu hồi nợ trung bình ngắn nhất trong cùng thời kỳ là:

 • Wyoming (173 ngày)
 • Arkansas (253 ngày)
 • Tennessee (270 ngày)

Biểu đồ dưới đây cho thấy số ngày trung bình hàng quý để tịch thu nhà kể từ quý đầu tiên của năm 2007.

Năm 2021

Bạn có thể tránh bị tịch thu nhà không?

Ngay cả khi người đi vay đã bỏ lỡ một hoặc hai khoản thanh toán, vẫn có thể có những cách để tránh bị tịch thu tài sản. Một số lựa chọn thay thế bao gồm:

 • Phục hồi —Trong thời gian phục hồi, người vay có thể trả lại những gì họ nợ (bao gồm các khoản thanh toán bị bỏ lỡ, lãi suất và bất kỳ hình phạt nào) trước một ngày cụ thể để trở lại đúng hướng với khoản thế chấp.
 • Tái cấp vốn ngắn hạn —Trong một lần tái cấp vốn ngắn, số tiền cho vay mới nhỏ hơn số dư chưa thanh toán và người cho vay có thể tha thứ cho khoản chênh lệch để giúp người vay tránh bị tịch thu tài sản.
 • Điều cấm đặc biệt —Nếu người vay gặp khó khăn tài chính tạm thời, chẳng hạn như hóa đơn y tế hoặc giảm thu nhập, thì người cho vay có thể đồng ý giảm hoặc tạm ngừng thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.

Phân biệt đối xử cho vay thế chấp là bất hợp pháp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, sử dụng trợ giúp công cộng, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật hoặc tuổi tác, bạn có thể thực hiện các bước. Một trong những bước như vậy là nộp báo cáo cho Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) hoặc Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD).

Hậu quả của việc tịch thu nhà

Nếu một tài sản không bán được trong một cuộc đấu giá tịch biên, hoặc nếu nó không bao giờ thông qua một cuộc đấu giá, thì những người cho vay – thường là các ngân hàng – thường nắm quyền sở hữu tài sản và có thể thêm nó vào danh mục tích lũy các tài sản bị tịch thu, còn được gọi là bất động sản sở hữu ( REO).

Các tài sản bị tịch thu thường có thể dễ dàng truy cập trên trang web của các ngân hàng. Những bất động sản như vậy có thể hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản, bởi vì trong một số trường hợp, các ngân hàng bán chúng với giá chiết khấu so với giá trị thị trường của chúng, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến người cho vay.

Đối với người đi vay, khoản tịch thu tài sản xuất hiện trên báo cáo tín dụng trong vòng một hoặc hai tháng, và nó sẽ ở đó trong bảy năm kể từ ngày thanh toán bị bỏ lỡ đầu tiên. Sau bảy năm, tài sản tịch thu được xóa khỏi báo cáo tín dụng của người vay.

Nguồn tham khảo: investmentopedia