là gì?

18

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Bảo hiểm sức khỏe là một hợp đồng yêu cầu công ty bảo hiểm trả một số hoặc tất cả chi phí chăm sóc sức khỏe của một người để đổi lấy phí bảo hiểm. Cụ thể hơn, bảo hiểm y tế thường chi trả cho các chi phí y tế, phẫu thuật, thuốc theo toa và đôi khi là chi phí nha khoa mà người được bảo hiểm phải chịu. Bảo hiểm sức khỏe có thể hoàn trả cho người được bảo hiểm các chi phí phát sinh do bệnh tật hoặc thương tật, hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Nó thường được bao gồm trong các gói phúc lợi của người sử dụng lao động như một phương tiện để thu hút nhân viên chất lượng, với phí bảo hiểm do người sử dụng lao động đài thọ một phần nhưng cũng thường được khấu trừ vào tiền lương của nhân viên. Chi phí bảo hiểm y tế được khấu trừ cho người đóng và các quyền lợi nhận được là miễn thuế, với một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với nhân viên của S Corporation.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bảo hiểm sức khỏe là một loại bảo hiểm chi trả các chi phí y tế và phẫu thuật mà người được bảo hiểm phải chịu.
  • Việc chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe có thể khó khăn vì các quy tắc của chương trình liên quan đến các dịch vụ trong và ngoài mạng lưới, khoản khấu trừ, khoản đồng thanh toán, và hơn thế nữa.
  • Kể từ năm 2010, Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng đã cấm các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm cho những bệnh nhân có bệnh từ trước và cho phép trẻ em tiếp tục tham gia chương trình bảo hiểm của cha mẹ chúng cho đến khi chúng đủ 26 tuổi.
  • Medicare và Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP) là hai chương trình bảo hiểm y tế công cộng nhằm vào những người lớn tuổi hơn và trẻ em. Medicare cũng phục vụ những người bị khuyết tật nhất định.

Cách thức hoạt động của Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm y tế có thể phức tạp để điều hướng. Các chương trình bảo hiểm chăm sóc được quản lý yêu cầu chủ hợp đồng phải nhận dịch vụ chăm sóc từ mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chỉ định để có mức bảo hiểm cao nhất. Nếu bệnh nhân tìm dịch vụ chăm sóc ngoài mạng lưới, họ phải trả phần trăm chi phí cao hơn. Trong một số trường hợp, công ty bảo hiểm thậm chí có thể từ chối thanh toán hoàn toàn cho các dịch vụ thu được ngoài mạng lưới.

Nhiều kế hoạch chăm sóc được quản lý — ví dụ, các tổ chức duy trì sức khoẻ (HMO) và kế hoạch tại điểm dịch vụ (POS) — yêu cầu bệnh nhân chọn một bác sĩ chăm sóc chính giám sát việc chăm sóc bệnh nhân, đưa ra các khuyến nghị về điều trị và cung cấp giới thiệu cho các chuyên gia y tế . Ngược lại, các tổ chức nhà cung cấp ưu tiên (PPO) không yêu cầu giới thiệu nhưng có tỷ lệ sử dụng dịch vụ và người hành nghề trong mạng lưới thấp hơn.

Các công ty bảo hiểm cũng có thể từ chối bảo hiểm cho các dịch vụ nhất định đã được cung cấp mà không được ủy quyền trước. Ngoài ra, công ty bảo hiểm có thể từ chối thanh toán cho thuốc biệt dược nếu có sẵn phiên bản gốc hoặc thuốc tương đương với chi phí thấp hơn. Tất cả các quy tắc này nên được nêu trong tài liệu do công ty bảo hiểm cung cấp và cần được xem xét cẩn thận. Bạn nên kiểm tra trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc công ty trước khi phát sinh một khoản chi phí lớn.

Càng ngày, các chương trình bảo hiểm y tế cũng có các khoản đồng thanh toán, đó là các khoản phí mà người đăng ký chương trình phải trả cho các dịch vụ như khám bác sĩ và thuốc theo toa; các khoản khấu trừ phải được đáp ứng trước khi bảo hiểm y tế chi trả hoặc thanh toán cho yêu cầu bồi thường; và đồng bảo hiểm, tỷ lệ phần trăm chi phí chăm sóc sức khỏe mà người được bảo hiểm phải trả ngay cả khi họ đã đáp ứng khoản khấu trừ của mình (và trước khi họ đạt mức tối đa xuất túi của mình trong một khoảng thời gian nhất định).

Các gói bảo hiểm có chi phí tự trả cao hơn thường có phí bảo hiểm hàng tháng nhỏ hơn so với các gói có khoản khấu trừ thấp. Khi mua sắm cho các kế hoạch, các cá nhân phải cân nhắc giữa lợi ích của việc giảm chi phí hàng tháng so với nguy cơ tiềm ẩn của các khoản tiền túi lớn trong trường hợp bệnh tật hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Mẹo

Nếu bạn tự kinh doanh, bạn có thể được khấu trừ tới 100% phí bảo hiểm y tế mà bạn phải trả bằng tiền túi.

Các Kế hoạch Y tế Khấu trừ Cao (HDHP)

Một loại hình bảo hiểm y tế ngày càng phổ biến là chương trình sức khỏe được khấu trừ cao (HDHP). Các kế hoạch bảo hiểm này được đặc trưng bởi khoản khấu trừ cao hơn và phí bảo hiểm thấp hơn. Đối với năm 2021, IRS định nghĩa một chương trình sức khỏe được khấu trừ cao là một chương trình có các khoản khấu trừ ít nhất là 1.400 đô la cho một cá nhân hoặc 2.800 đô la cho một gia đình. Tổng số tiền tự trả tối đa là 7.000 đô la cho một cá nhân và 14.000 đô la cho một gia đình.

Đối với năm 2022, các giới hạn khấu trừ sẽ được giữ nguyên. Nhưng mức tối đa tự trả sẽ tăng lên lần lượt là $ 7,050 và $ 14,100. Số tiền chi trả tối đa không áp dụng cho các dịch vụ ngoại mạng.

Các chương trình sức khỏe được khấu trừ cao mang lại một lợi thế duy nhất là nếu có, bạn được phép mở — và đóng góp thu nhập trước thuế — một tài khoản tiết kiệm sức khoẻ, có thể được sử dụng để thanh toán các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn. Các kế hoạch này mang lại lợi ích về thuế gấp ba lần:

  • Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.
  • Các khoản đóng góp tăng trên cơ sở hoãn thuế.
  • Rút tiền đủ điều kiện cho các chi phí chăm sóc sức khỏe được miễn thuế.

Ngoài bảo hiểm y tế, những người bệnh nếu hội đủ điều kiện có thể nhận được sự trợ giúp từ một số sản phẩm phụ trợ có sẵn trên thị trường. Chúng bao gồm bảo hiểm tàn tật, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (tai biến) và bảo hiểm chăm sóc dài hạn (LTC).

Ghi chú

Bạn có thể rút tiền từ HSA sau 65 tuổi vì bất kỳ lý do gì mà không bị phạt, mặc dù bạn sẽ phải trả thuế thu nhập cho việc rút tiền nếu số tiền đó không được sử dụng cho các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn.

Cân nhắc đặc biệt

Năm 2010, Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA). Ở các bang tham gia, đạo luật đã mở rộng Medicaid, một chương trình của chính phủ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người có thu nhập rất thấp. Ngoài những thay đổi này, ACA đã thành lập Thị trường Bảo hiểm Y tế liên bang. Nó cũng cấm các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm cho những bệnh nhân có tình trạng sẵn có và cho phép trẻ em tiếp tục tham gia chương trình bảo hiểm của cha mẹ chúng cho đến khi chúng đủ 26 tuổi.

Thị trường giúp các cá nhân và doanh nghiệp mua sắm các gói bảo hiểm chất lượng với mức giá phải chăng. Bảo hiểm có sẵn qua ACA Marketplace được luật pháp quy định để chi trả cho 10 lợi ích sức khỏe thiết yếu. Thông qua trang web HealthCare.gov, người mua hàng có thể tìm thấy Thị trường tại tiểu bang của họ.

Ghi chú

Người được bảo hiểm đủ điều kiện có thể đủ điều kiện để được tín dụng thuế phí bảo hiểm để giúp bù đắp chi phí bảo hiểm sức khỏe được mua thông qua thị trường liên bang.

Những thay đổi trong Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng

Theo ACA, người Mỹ được yêu cầu mang bảo hiểm y tế đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu do liên bang chỉ định hoặc đối mặt với hình phạt thuế, nhưng Quốc hội đã xóa bỏ hình phạt đó vào tháng 12 năm 2017. Một phán quyết của Tòa án Tối cao vào năm 2012 đã loại bỏ một điều khoản ACA yêu cầu các tiểu bang mở rộng tính đủ điều kiện nhận Medicaid như một điều kiện để nhận được tài trợ Medicaid của liên bang, và một số tiểu bang đã chọn từ chối mở rộng. Tính đến năm 2021, ước tính có khoảng 31 triệu người được bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Medicare và CHIP

Hai chương trình bảo hiểm y tế công cộng, Medicare và Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP), nhắm mục tiêu đến những người lớn tuổi và trẻ em (tương ứng) cần trợ giúp về bảo hiểm y tế. Medicare, dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, cũng phục vụ những người bị khuyết tật nhất định. Chương trình CHIP có giới hạn thu nhập và bảo hiểm cho trẻ sơ sinh và trẻ em đến 18 tuổi.

Quan trọng

Mặc dù Medicaid có thể giúp người cao tuổi trả tiền cho việc chăm sóc dài hạn trong viện dưỡng lão, nhưng Medicare thì không.

Bảo hiểm sức khỏe là gì và tại sao bạn cần?

Bảo hiểm sức khỏe là một thỏa thuận mà bạn thực hiện với công ty bảo hiểm để họ thanh toán một số hoặc tất cả các chi phí y tế của bạn để đổi lấy phí bảo hiểm. Có bảo hiểm y tế có thể giúp bạn không phải chịu các hóa đơn y tế mà bạn không thể tự trả.

Ai Cần Bảo hiểm Y tế?

Câu trả lời đơn giản là tất cả mọi người. Bảo hiểm y tế có thể giúp bù đắp chi phí của các vấn đề y tế nhỏ hoặc những vấn đề lớn, bao gồm phẫu thuật hoặc điều trị các bệnh đe dọa tính mạng. Nhưng nếu bạn không có bảo hiểm y tế, bạn sẽ không bị phạt vì nó theo các điều khoản của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Làm thế nào để bạn nhận được bảo hiểm y tế?

Nếu chủ lao động của bạn cung cấp bảo hiểm y tế như một phần của gói phúc lợi nhân viên, bạn có thể được bảo hiểm. Bạn cũng có thể mua bảo hiểm y tế thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế. Một số cá nhân có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế thông qua các chương trình Medicaid hoặc Medicare.

Bảo hiểm Y tế Chi phí Bao nhiêu?

Chi phí cho bảo hiểm y tế của bạn có thể thay đổi tùy theo phạm vi bảo hiểm, loại chương trình bạn có và các khoản khấu trừ của bạn. Các khoản đồng thanh toán và đồng bảo hiểm cũng có thể tăng thêm chi phí, vì vậy, điều quan trọng là phải cân nhắc số tiền bạn sẽ trả trước khi đăng ký một chương trình chăm sóc sức khỏe.

Nguồn tham khảo: investmentopedia