Kiến Thức

Thêm cột trong Excel – Add Column in Excel

Thêm một cột trong Excel có nghĩa là chèn một cột mới vào tập dữ liệu hiện có. Bên cạnh việc chèn, người ta...

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về giá của các công cụ tài chính. Trên thực tế, đây là cách thông dụng...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường chứng khoán bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu Các thị trường...

Buy and Sell Agreement là gì?

Thỏa thuận Mua và Bán là gì? Thỏa thuận mua và bán là một hợp đồng ràng buộc pháp lý quy định cách...

Buy and Hold Definition là gì?

Mua và Giữ là gì? Mua và nắm giữ là một chiến lược đầu tư thụ động, trong đó nhà đầu tư mua...

Butterfly Spread là gì?

Bướm lây lan là gì? Thuật ngữ spread bướm đề cập đến một chiến lược quyền chọn kết hợp chênh lệch giá tăng...

là gì?

Định giá Doanh nghiệp là gì? Định giá doanh nghiệp là một quá trình tổng quát nhằm xác định giá trị kinh tế...

Business to Government (B2G) là gì?

Doanh nghiệp với Chính phủ (B2G) là gì? Kinh doanh với chính phủ (B2G) là việc bán và tiếp thị hàng hóa và...

Don't miss

Thêm cột trong Excel – Add Column in Excel

Thêm một cột trong Excel có nghĩa là chèn...

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập...

Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Đối với rất nhiều người, từ "rủi ro" mang...