Kiến Thức

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về giá của các công cụ tài chính. Trên thực tế, đây là cách thông dụng...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường chứng khoán bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu Các thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung. Nó bao gồm tất cả các thành phần tham gia được kết nối với...

Buy Stop Order Definition là gì?

Lệnh Dừng Mua là gì Lệnh dừng mua hướng dẫn một nhà môi giới mua một chứng khoán khi nó đạt đến một...

Buy-Side là gì?

Bên mua là gì? Các tổ chức tài chính của nền kinh tế thị trường tự do bao gồm một bộ phận được...

Buy Limit Order là gì?

Lệnh giới hạn mua là gì? Lệnh giới hạn mua là lệnh mua tài sản bằng hoặc thấp hơn một mức giá xác...

Buy-In Management Buyout (BIMBO) là gì?

Mua vào Quản lý Mua vào (BIMBO) là gì? Mua vào trong quản lý (BIMBO) là một hình thức mua theo đòn bẩy...

Buy-In là gì?

Mua vào là gì? Mua vào trên thị trường tài chính là trường hợp nhà đầu tư buộc phải mua lại cổ phiếu...

Don't miss

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập...

Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Đối với rất nhiều người, từ "rủi ro" mang...

Cách vào lệnh trong Forex

Loại lệnh đầu tiên và phổ biến nhất là...