Kiến Thức

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về giá của các công cụ tài chính. Trên thực tế, đây là cách thông dụng...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường chứng khoán bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu Các thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung. Nó bao gồm tất cả các thành phần tham gia được kết nối với...

Buyer’s Market là gì?

Thị trường của người mua là gì? Thị trường của người mua đề cập đến một tình huống trong đó những thay đổi...

Buyback là gì?

Mua lại là gì? Mua lại, còn được gọi là mua lại cổ phiếu, là khi một công ty mua cổ phiếu đang...

Buy to Open là gì?

Mua để mở là gì? "Mua để mở" là một thuật ngữ được sử dụng bởi các công ty môi giới để thể...

Buy to Cover là gì?

Mua để trang trải là gì? Mua để thực hiện đề cập đến một lệnh mua được thực hiện trên một cổ phiếu...

Buy The Dips là gì?

Buy the Dips là gì? "Buy the dips" có nghĩa là mua một tài sản sau khi nó đã giảm giá. Niềm tin...

Don't miss

Các loại biểu đồ trong Forex

Các biểu đồ thể hiện những thay đổi về...

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thị trường tài chính bao gồm:  Thị trường...

Giờ giao dịch trong Forex

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập...

Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Đối với rất nhiều người, từ "rủi ro" mang...

Cách vào lệnh trong Forex

Loại lệnh đầu tiên và phổ biến nhất là...